Individuelle og genetiske risikofaktorer for COVID-19-infeksjon (CUT COVID-19)

Formålet med studien er å forstå hvordan kroppen påvirkes av viruset, hvorfor noen får sykdommen og hvorfor noen blir sykere enn andre. Resultatene skal bidra til en bedre behandling av de som rammes.

Om studien

Målet med studien er å få en bedre forståelse av hvordan kroppen påvirkes av viruset. Vi ønsker å se om variasjoner i befolkningen, bakenforliggende sykdommer og sammensetning av gener har betydning for om hvem som utvikler koronasykdom og det eventuelle utfallet av sykdommen.

Bilde av koronaviruset

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 03.04.2020 fram til 31.03.2025

Hvem kan delta?

Barn og voksne som er innlagt på sykehus og som er påvist smittet av koronavirus, inviteres til å delta.

Hva innebærer studien?

Deltakelse i studien innebærer at det blir tatt ekstra blodprøver, neseprøver, urinprøver og avføringsprøver av deg mens du er innlagt på sykehuset. Alle prøver vil, så langt det lar seg gjøre, bli tatt i forbindelse med ordinær prøvetaking. Du vil også bli forespurt om å komme tilbake 3 måneder etter utskrivelse for nye prøver. I tillegg til at vi lagrer prøvene tatt under oppholdet, vil det bli lagret personopplysninger om deg, samt opplysninger fra din journal som er relevant i forbindelse med koronasykdommen. 

Din deltakelse i forskningsprosjektet vil ikke påvirke den kliniske behandlingen av deg som pasient. 
Kontaktinformasjon

Prosjektleder Erik Solligård, tlf. 72573000 eller mail til studiekoordinator på cutcovid19@stolav.no Vennligst ikke send sensitive personopplysninger på mail.

Helse Nord-Trøndelag, mail til cutcovid@hnt.no Vennligst ikke send sensitive personopplysninger på mail. 

Helse Møre og Romsdal, mail til kliniskforskingspost@helse-mr.no Vennligst ikke send sensitive personopplysninger på mail.


Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Helse Møre og Romsdal
  • Helse Nord-Trøndelag