Kan du spille deg i god form?

Formålet med studien er å undersøke om det å spille et nylig utviklet aktivt dataspill (Exergame) kan føre til helsegevinst.

Om studien

Formålet med studien er å undersøke om regelmessig spilling på et nylig utviklet aktivt dataspill (Exergame) kan føre til bedring av fysisk form og helse.

Vi vil inkludere 50 voksne forsøkspersoner som i utgangspunktet ikke trener noe særlig. Disse blir tilfeldig fordelt til to grupper. Den ene gruppa får tilgang til å spille det nye dataspillet så mye de ønsker i seks måneder. I løpet av de seks månedene gjør vi observasjoner, målinger og tester:

  • måle deres fysiske form (maksimalt oksygenopptak)
  • måle kroppssammensetning før og etter tre og seks måneder
  • ta blodprøver før og etter seks måneder
  • registrere hvor mye de spiller i løpet av de seks månedene

 Dette prosjektet vil gi oss kunnskap om nytteverdien av dette spillet i forhold til å møte den samfunnsmessige utfordringen det er at så mange personer ikke oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet. Vi håper å dokumentere at dette spillet kan gi helsemessig gevinst for personer som ikke er motivert til å trene på tradisjonell måte. 

Bilde av en dame som sitter på spinningsykkel og ser på en dataskjerm.
Flere treningsstudioen har tatt i bruk spillteknologi. Her er det en dame som sitter på spinningsykkelen og spiller samtidig.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er avsluttet

Hvem kan delta?

For å delta i studien må du oppfylle følgende krav:

  • Kvinne eller mann over 18 år.
  • Du oppfyller ikke dagens anbefalinger om fysisk aktivitet (som tilsvarer minst 150 minutter i uka med moderat intensitet eller 75 min i uka med høy intensitet).
  • Du er i stand til å sykle i minst 60 minutter sammenhengende.

Du kan ikke delta i studien dersom:

  • Du har kjent hjerte-/karsykdom
  • Du bruker beta-blokkere eller anti-arytmi medisin. Kvinner og menn

Dersom du er interessert i å delta i studien,  kan du melde deg til prosjektleder eller prosjektmedarbeider på telefon eller epost. 

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

For å delta må du ha muligheten til å komme for noen tester/undersøkelser ved St. Olavs hospital i oppstart av studien og etter tre og seks måneder. Prosjektdeltakelse innebærer at vi vil måle din fysiske form, kroppssammensetning og blodtrykk av deg ved oppstart og igjen etter tre og seks måneder. Vi vil og ta en del blodprøver av deg ved oppstart og igjen etter seks måneder. Halvparten av de som blir med vil få tilgang til å spille et aktivt dataspill alle hverdager mellom klokka 08.00 og 18.00 ved St. Olavs hospital. Du bestemmer selv hvor mye du ønsker å bruke dette spillet.

I prosjektet vil vi innhente og registrere opplysninger om deg. Dette omfatter: alder, kjønn, vekt, høyde, hvor aktiv du er (spørreskjema og data fra aktivitetsmonitor), din fysiske form, blodtrykk, blodprøveresultater og kroppssammensetning. 

Du må komme inn fastende (det vil si at du ikke har spist eller drukket noe annet enn vann siden klokka 22.00 kvelden før) på morgenen én dag i starten av prosjektet og én dag etter seks måneder. I tillegg til fastende blodprøver vil vi også gjøre en totimers glukosebelastning. Dette innebærer at du drikker sukker oppløst i vann og at vi tar blodprøver fra en kanyle som vi legger inn i underarmen din hver halvtime i to timer.
Du vil bli bedt om å gå med en aktivitetsmonitor, et slags armbånd på overarmen, i en uke ved oppstart av studien og igjen etter tre og seks måneder. Vi vil også måle blodtrykket ditt ved oppstart av studien og etter tre og seks måneder.

Vi vil også be deg om å besvare noen spørsmål om ditt fysiske aktivitetsnivå, medisiner du tar, om du røyker eller snuser, og hvor mye du vanligvis spiller dataspill.  Dersom du blir trukket ut til å få bruke det aktive dataspillet, vil vi også registrere hvor ofte du spiller og be deg om å besvare to ulike spørreskjemaer som beskriver ulike følelser knyttet til spillingen (hvordan du opplevde spillingen) rett etter at du har brukt spillet.

Det er gratis å delta i prosjektet. Du vil ikke få dekket noen av utgiftene du eventuelt må ha i forhold til transport til sykehuset eller tapt arbeidsfortjeneste.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Trine Moholdt
Telefon: 970 98 594
E-post: trine.moholdt@ntnu.no

Prosjektmedarbeider: Jonathan Berg
Telefon: 452 05 565
E-post: jonathan.berg@ntnu.no