Kirurgi med margin ved mistenkt ondartet hjernesvulst

Ved hjernekreft er kirurgi livesforlengende, men ikke helbredende. I denne studien skal vi undersøke om vi, i de tilfeller hvor svulsten er liten og i en gunstig lokalisasjon, kan operere den bort med en margin.

Om studien

Utenfor svulstgrensen vi ser på MR scan eller under operasjonen, er det en gradvis overgang mellom kreftceller og hjernevev. Vår hypotese er at vi hos nøye selekterte pasienter med svulster i visse områder av hjernen, kan operere med en plan om å fjerne mer av denne overgangssonen, og på den måten forbedre prognosen.

Vitenskapelig tittel

Kirurgi med margin ved mistenkt ondartet hjernesvulst: en randomisert multisenterstudie

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

De som kan delta i denne studien er pasienter med mistenkt hjernekreft der vi anser at en slik "utvidet operasjon" er mulig. Du må være mellom 18 og 70 år og i så god funksjon at du er selvstendig i daglige gjøremål.

Hva innebærer studien?

Dersom du ønsker å bli med i studien vil mye av behandlingen og oppfølgingen være likt som dersom du ikke deltok i studien. Det som er ulikt er at halvparten av pasientene vil få standard kirurgi der kirurgen forsøker ta bort den synlige delen av kreftsvulsten og den andre halvparten vil bli trukket ut til "kirurgi med margin"', det vil si fjerne mer av overgangssonen. En operasjon der vi tar en margin vil som oftest ta litt lenger tid, og dette kan medføre en liten økt risiko for blant annet infeksjoner.

En datamaskin avgjør hvilken behandling du skal få gjennom loddtrekning.

Deltakelse i studien vil innebære at du bruker noe tid til utfylling av livskvalitetsskjema og at det tar ekstra tid når vi skal gjøre flere tester av nevrologisk funksjon enn det som kanskje er vanlig. Det er oppfølgende kontroller ca. en måned og tre år etter operasjon. 

Vær oppmerksom

Operasjon med margin kan forlenge overlevelsen, men den kan også medføre større risiko for skade på fungerende hjerne med konsekvenser for nevrologisk funksjon (språk, motorikk og muskelstyrke, førlighet, syn m.m.) samt påvirke personlighet, hukommelse, evne til å ta initiativ og andre personlige og kognitive funksjoner i negativ retning. Risiko for funksjonssvekkelse er avhengig av hvor i hjernen svulsten sitter.

Kontaktinformasjon

Hovedansvarlig for studien 
Asgeir S. Jakola
nevrokirurg og forsker
St. Olavs hospital i Trondheim og Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Gøteborg, Sverige.

E-post: jakola.asgeir@gu.se

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Helse Bergen
  • Oslo universitetssykehus
  • Universitetssykehuset Nord-Norge