Kontaktløse eller kontaktminimale løsninger for undersøkelse av søvn

Hensikten med studien er å utvikle kontaktløs metode for undersøkelse av søvn.

Om studien

Polysomnografi er gullstandard for søvnundersøkelse, men det krever mange sensorer festet til kroppen. En enklere variant er aktigraf som ser ut som et armbåndsur, men den varianten gir mer begrenset informasjon. Slik undersøkelse kan være vanskelig gjennomførbar på en rekke pasienter (psykiatri, somatisk svært syke). Vi ønsker å utvikle muligheten for kontaktfri undersøkelse av søvn med bruk av radar. Da må vi sammenlikne funn med radardata med tradisjonelle søvnundersøkelser og se hvor nær vi kan komme tradisjonelle metoder.


Polysomnografi, forkortet PSG, er en undersøkelse av søvn og de forskjellige søvnstadiene man går gjennom i løpet av en natt. For å få et bilde av søvnmønsteret ditt kan vi registrere hjernens aktivitet (EEG), pustebevegelser, hjerterytmen og kroppsbevegelser mens du sover, gjennom elektroder som festes på huden (på hodet, ved siden av øynene, under haken, på brystkassen og på beina). Dette er en viktig undersøkelse i kartleggingen av søvnvanskene dine.


Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 26.09.2017 fram til 31.12.2024

Hvem kan delta?

Foreløpig har vi inkludert friske studenter og pasienter som er henvist til ordinær søvnutredning. Aktuelle pasientgrupper vil bli rekruttert senere, først og fremst fra St. Olavs hospital.   

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Vi starter med å sammenlikne funn ved en kontaktløs undersøkelse (radar) med polysomnografi og aktigraf hos friske og vanlige søvnpasienter. Vi gjør parallell registrering av søvn hos de andre pasientgruppene så langt det er forsvarlig (forutsatt samtykke). Dette er pasientgrupper som tidligere i liten grad har fått undersøkt søvnkvaliteten sin.

Kontaktinformasjon

PhD-stipendiat Hanne Siri Amdahl Heglum
Telefon: 934 22 662
E-post: hanne.siri@xethru.com