Måling av blodstrøm til nyrene hos gravide i tredje trimester

Symptomer på svangerskapsforgiftning er høyt blodtrykk og protein i urinen. Den vanlige oppfatningen er at tilstanden skyldes svikt i morkaken. Men ingen har funnet signalsubstansen mellom morkaken og den gravide sine nyrer. Vår hypotese er at tilstanden skyldes opphopning av blod (venøs stuvning) i mors nyrer.

Om studien

Hensikten med studien er å undersøke blodstrømmen i nyrene til gravide. Først vil vi undersøke 50 friske kvinner, og deretter undersøke 15 kvinner med svangerskapsforgiftning.

Forskningsspørsmålene er:

  • Hvorfor finnes denne tilstanden bare hos mennesker (ikke hos dyr)
  • Hvorfor har ingen funnet signalstubstansen mellom morkaken og den gravide sine nyrer?
  • Hvorfor er tilstanden mest vanlig blant afrikanske kvinner?

Hypoteser til de tre spørsmål:

  • Mennesket går på to bein, og dette fører til at livmoren i slutten av svangerskapet trykker på venene på bakre bukvegg.
  • Signalsubstansen finnes ikke – årsaken kan være mekanisk.
  • Afrikanske kvinner har stor svai i ryggen, og dette kan gi ekstra trykk fra livmoren.

Dette trykkfenomenet kan oppstå mot venstre nyrevene fordi denne må krysse ryggraden før den møter den store hulvenen. Det er mindre sannsynlig at den høyre nyrevenen blir påvirket. På grunn av dette vil vi sammenligne blodstrømmen fra venstre nyre med blodstrømmen fra høyre nyre.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

I første del av studien blir 50 friske gravide inkludert. De får informasjon om studien mens de er til rutineundersøkelsen i andre trimester. Deltagelsen er frivillig, og kvinnene kan trekke seg når som helst.

I andre del av studien vil vi undersøke 15 kvinner med svangerskapsforgiftning. Disse vil bli rekruttert fra fødeavdelingen.
 

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

  • Studien innebærer en ultralydundersøkelse med blodstrømsmåling (Doppler). Dette er ikke smertefullt, og ikke forbundet med risiko for den gravide eller for fosteret.
  • De gravide må komme til en ekstra ultralydundersøkelse i svangerskapsuke 32.
  • De gravide får et bilde av fosteret, men ikke noen økonomisk kompensasjon.

Kontaktinformasjon

Torbjørn Moe Eggebø
Senter for fostermedisin
St. Olavs hospital
Telefon: 926 99 433