MR Fingerprinting for diagnostikk og karakterisering av prostatakreft

Prosjektet har som mål å forbedre diagnostikk‐ og behandling av prostatakreft ved å iverksette en ny MR-sekvens, kalt «MR Fingerprinting». Denne vil frembringe MR-bilder raskere og mer nøyaktig enn de tradisjonelle sekvensene som benyttes i dag.

Om studien

Prosjektet har som mål å bidra til forbedret diagnostikk- og behandling for prostatakreft-pasienter. For disse pasientene er MR avbildning en viktig, og nødvendig del av utredningen av situasjonen. En ny bildesekvens kalt MR Fingerprinting (MRF) har vist seg å kunne forbedre resultater og pasientens opplevelse av MR undersøkelsen betydelig. Den korte opptakstiden for MR bilder basert på MRF gjør at metoden samtidig er både kostnads-effektiv og tidseffektiv.  I dette prosjektet ønsker vi derfor å iverksette, validere og optimalisere den nye bildesekvensen for bruk i klinikken. Til dette trenger vi pasienter som i prosjektperioden er villig til å ligge litt lenger i MR-maskina, og at vi får samtykke til å sammenholde informasjonen med relevante kliniske journalopplysninger.


Vitenskapelig tittel

MR Fingerprinting for diagnostikk og karakterisering av prostatakreft

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Har du fått innkalling til en MR undersøkelse for utredning av prostatakreft er du en aktuell kandidat for prosjektet. 

Vil du delta i studien, kan du gi beskjed om det via behandlende lege, eller signere samtykke i informasjonsskrivet som blir utlevert ved oppmøte til MR undersøkelsen ved St.Olavs hospital. Pasienter som henvises til MR prostata pakkeforløpsundersøkelser ved St.Olavs Hospital er aktuelle pasienter for studien.

Hva innebærer studien?

Målet er å få inkludert minst 100 pasienter til studien for å få best mulig grunnlag for bildeanalysene. 

Deltakelse i prosjektet innebærer at du kommer til din avtalte MR undersøkelse ved St. Olavs Hospital. I tillegg til de vanlige MR bildene vil undersøkelsen avsluttes med at vi tar noen ekstra bilder. Dette vil forlenge undersøkelsestiden med 10-15 minutter. I prosjektet vil vi i etterkant innhente og registrere opplysninger om deg. MR bildene vil bli lagret, og vi ber i tillegg om å få innhente relevante opplysninger fra din journal. Dette gjelder for eksempel hva som ble svaret på din utredning. Dersom du får påvist kreft vil informasjon som er relevant for kreftsykdommen hentes ut, og om du opereres ønsker vi tilgang til patologens svar etter operasjon.
Vær oppmerksom

MR undersøkelsen du skal gjennomgå er standard utredning for deg, men undersøkelsen vil ta ca. 10 -15 minutter lenger tid om du deltar i prosjektet. Prosjektet innebærer altså ingen endring sammenlignet med normalt utredningsforløp og det er derfor ingen direkte fordeler eller ulemper for deg knyttet til prosjektet. En eventuell gevinst av dette prosjektet kommer mest fremtidige pasienter til gode.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål til prosjektet eller ønsker å trekke deg fra deltakelse, kan du kontakte Tone F. Bathen (mobil 95021097, e‐post: tone.f.bathen@ntnu.no)

Dersom du har spørsmål om personvernet i prosjektet, kan du kontakte personvernombudet ved institusjonen: Personvernombud ved NTNU: thomas.helgesen@ntnu.no, eller personvernombud ved St. Olavs Hospital: personvernombudet@stolav.no
Samarbeidspartnere

NTNU