EMINENCE

MR- OG PET-bilder ved øre-nese-hals-kreft

Formålet med denne studien er å undersøke om PET/MR-bilder med informasjon om funksjonelle prosesser i kreftsvulster kan gi en mer presis utredning og behandling ved kreft i øre-nese-hals-området.

Om studien

I denne studien tar vi bilder som gir detaljert informasjon om hva som foregår inni en kreftsvulst. 

Vi ønsker å se systematisk på bildene i etterkant for å se om vi kan klare å skille ut aggressive kreftsvulster og hvilke svulster som har større potensiale for spredning enn andre. Vi ser også på om endringer i MR- og PET-bilder i fremtiden kan brukes til å justere strålebehandlingen for deg som får strålebehandling som første behandling.


Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Alle pasienter som blir henvist til utredning ved mistanke om øre-nese-hals-kreft kan delta i første del av studien hvor vi følger og bearbeider MR-undersøkelsen som blir tatt ved utredning. Her er eneste kriteriet at du kan ta en MR. Alle blir spurt om å avgi en blodprøve til biobank, men det er ikke et krav for å delta i studien.

Videre kan du som har en litt større svulst og/eller spredning til lymfeknuter på halsen, og som skal ha strålebehandling med eller uten cellegift som første behandling for kreftsykdom, bli med i neste del av studien. Her tar vi bilder før, under og etter behandling med en PET/MR-maskin. Bildene kan både gi informasjon om hvor kreftcellene er mest aktive, og hvor det er områder som kan være vanskelige å behandle. Ved å ta bilder underveis kan vi se om disse tingene endrer seg under behandling.

Du kan spørre om studien under utredningen ved øre-nese-hals-avdelingen ved St. Olavs hospital. Hvis du er aktuell for denne delen av studien, blir kontaktet av en studiemedarbeider fra Kreftklinikken.


Hva innebærer studien?

Første del av studien er aktuell for alle pasienter som vi utreder for øre-nese-hals-kreft. Denne delen innebærer ingen ekstra undersøkelser for deg som pasient, men du blir spurt om å avgi en blodprøve til biobank før og etter behandling.

Andre del av studien er aktuell for deg som skal ha strålebehandling som første behandling. Dette innebærer et litt annet opplegg for bildetaking før, under og etter behandling. Som en del av rutinemessig behandling av din sykdom får du laget en egen maske til bruk under strålebehandling. I tillegg må vi ta bilder flere ganger for å kunne planlegge behandlingen (CT/MR og PET/CT er vanlig).  I studien tar vi PET/MR-bilder i masken som en kombinert bildeundersøkelse før og under behandling (etter 2 uker).Til slutt tar vi PET/MR etter omtrent tre måneder. I tillegg ønsker vi at du fyller ut et spørreskjema som du får tilsendt elektronisk.

I begge delene av studien ber vi om å få innhente og registrere opplysninger om deg. MR-bildene vil bli lagret og vi ber i tillegg om å innhente opplysninger fra journalen din. Dette er opplysninger om tidligere og aktuell sykdom, inkludert resultater fra vevsundersøkelser og blodprøver samt informasjon om behandling og videre forløp fra journaler på de sykehusene du blir behandlet ved. 

For PET/MR-delen av studien er vi åpne for innspill/tilpasninger underveis hvis du synes deler av undersøkelsen blir krevende å gjennomføre. Dette er også viktig kunnskap for oss med tanke på hvordan vi skal gi behandling i fremtiden.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål til prosjektet, ta kontakt med:

Kathrine Røe Redalen
Prosjektleder
Telefon: 73 41 31 03
E-post: kathrine.redalen@ntnu.no

Trude Camilla Frøseth
Forskningskoordinator
Telefon: 72 82 10 06
E-post: trude.camilla.salvesen.froseth@stolav.no

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Universitetssykehuset Nord-Norge