MUST-studien

MUST står for 'mestring, utredning, smerte, terapi'. Studien skal sammenligne tre forskjellige former for gruppebehandling for økt mestring av langvarig smerte.

Om studien

Hensikten med studien er å få kunnskap om hvilken type behandling som er mest effektiv for økt funksjon og livskvalitet. Alle tre gruppebehandlingene har som mål at du skal mestre livet på en bedre måte med forbedret mental, sosial og fysisk funksjon og mindre smerte.

Vitenskapelig tittel

Sammenligning av tre forskjellige gruppemestringskurs: Aksept- og forpliktelses-terapi med og uten mindfulness-trening og et læringskurs

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du kan delta i studien om du:

 • er henvist til en smerteklinikk med en primær kronisk smertediagnose.
 • er ferdig utredet, og anse deg selv som ferdig utredet for å delta i gruppebehandlingen.
 • er over 18 år.
 • har tilstrekkelige norskkunnskaper
 • har mulighet til å delta i ukentlig gruppeterapi over en 8-ukers periode. 


Har du behov for døgnkontinuerlig assistanse eller lider av en alvorlig psykisk lidelse, kan du dessverre ikke delta i studien.

Din fastlege kan henvise deg til Smerteklinikken med tanke på deltagelse i studien.


Hva innebærer studien?

Før vi kan inkludere deg i studien og starte gruppebehandlingen, må en lege kvalitetssikre din diagnose. I tillegg må du gjennom en psykologisk vurdering. Dette blir gjort inntil 6 måneder før gruppebehandlingen starter. To uker før gruppeoppstart skal du gjennom en oppmerksomhetstest på PC samt fylle ut spørreskjema som du får tilsendt digitalt via helsenorge.no eller digital postkasse (f.eks. Digipost). Samme test og spørreskjema blir gjentatt på ytterligere fire tidspunkt etter gruppebehandlingen, den siste etter ett år.

Selve gruppebehandlingen foregår på sykehuset i grupper med 6-8 andre pasienter og 1-2 terapeuter. Det er faste dager for oppmøte og hver samling varer i fire timer (inkludert pause). Du skal møte på til sammen åtte samlinger.


Kontaktinformasjon

Nasjonal koordinator: Ingri Grimnes Olsen, ingri.grimnes.olsen@stolav.no , telefon 966 33 430

 • Trondheim: St. Olavs hospital, Smerteklinikken. Lokal koordinator: Anne Grøtte, tlf. 90110034
 • Tromsø: Universitetssykehuset Nord-Norge, Smerteavdelingen. Lokal koordinator: Sunniva Edvardsen, tlf. 77669227
 • Bergen: Haukeland universitetssykehus, Smerteklinikken. Lokal koordinator: Monica Strøm, tlf. 55974512
 • Oslo: Oslo universitetssykehus, Smerteklinikken Ullevål sykehus. Lokal koordinator: Sissel Jarmund, tlf. 23026161


Samarbeidspartnere

Samarbeid med

 • Helse Bergen
 • Oslo universitetssykehus
 • Universitetssykehuset Nord-Norge