Nalokson som nesespray

Målet med studien er å sammenlikne heroinmotgiften nalokson gitt som nesespray og som sprøyte i opioidoverdoser utenfor sykehus.

Om studien

Studien «NTNU Intranasal Naloxone Trial (NINA-1)» sammenlikner to måter å gi motgift (nalokson) ved behandling av overdoser på opioider (morfinstoffer) utenfor sykehus. Studien skal gjennomføres av ambulansepersonell i Oslo og Trondheim. Hensikten er å vise at en ny formulering av nalokson som nesespray ikke er dårligere enn tradisjonell behandling med nalokson i sprøyteform.

Les mer om studien på

www.nalokson.no

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du kan ikke melde seg som deltager eller pasient. Ambulansepersonell vil inkludere pasienter de behandler for overdoser i studieperioden. Pasienter som blir inkludert vil ikke oppsøke studien, og vi rekrutterer ikke aktivt.

Du kan bli inkludert i studien dersom du har en mistenkt opoid overdose. Det vil si at du har:

 • redusert pust
 • små pupiller
 • redusert bevissthet
 • følbar puls i hals eller håndledd

Hvis du har en eller flere av dette blir du ikke tatt med i studien:

 • Hjertestans
 • At ambulansepersonell ikke klarer å få frie luftveier/puste for deg
 • At du har en skade i ansiktet eller neseblødning
 • At overdosen er forårsaket av helsepersonell
 • At ambulansepersonellet vet eller tror du er under 18 år
 • At ambulansepersonellet vet eller mistenker at du kan være gravid
 • Du har fått nalokson før ambulansepersonellet har kommer til
 • At du sitter i fengsel eller varetekt
 • Ambulansepersonellet er ikke godkjente som studiearbeidere
 • Ingen studiemedisin tilgjengelig
 • Studiemedisinen har vært frosset eller har gått ut på dato
 • At stedet du har overdose ikke egner seg for forskning eller andre grunner til at ambulansepersonellet ikke klarer å ta deg med i studien
 • Om du ikke samtykket til bruk av opplysningene dine.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Det blir gjort vanlig akuttmedisinsk undersøkelse og livreddende behandling med luftveiskontroll og ventilasjon, før vi gir studiemedisin og måler effekt. Oppfølgingen av overdosene er ikke endret for deltagerne. Ingen deltagere får kompensasjon for å være med. Det blir ikke tatt blodprøver eller andre undersøkelser som ikke tradisjonelt er en del av akutt overdosebehandling utenfor sykehuset.

Inkluderte pasienter får studiemedisin i to former, både som sprøyte og nesespray (samtidig), hvor det er blindet og tilfeldig hvilken av de to formene som inneholder nalokson og hvilket som inneholder placebo væske.

Kontaktinformasjon

Koordinerende utprøver:

Ola Dale, NTNU
E-post: ola.dale@ntnu.no

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

 • Oslo universitetssykehus