Ny ultralydmetode for å måle kontinuerlig blodtilførsel til hjernen

Formålet med studien er å undersøke en ny ultralydmetode, RescueDoppler, som er utviklet av forskere ved NTNU for å overvåke blodstrømmen til hjernen under hjerte-lungeredning. Den er testet ut i dyremodeller med gode resultater. I denne studien ønsker vi å teste ultralyd-enhetens evne til å måle blodstrømmen i halspulsåra under endringer i hjerte- og karfunksjonen og under hjertekirurgi.

Om studien

Hensikten med denne studien er å vurdere om den nye ultralyd-enheten gir pålitelige målinger ved å sammenligne den med en ultralydmetode som vanligvis brukes til å måle blodstrømmen i halspulsåren. Ultralyd er en av de viktigste metodene vi har for å undersøke blodkar, hjerte og andre organer uten bivirkninger. Problemet er at den vanlige metoden både krever en større ultralydmaskin, en øvet undersøker og opptakene er kun et øyeblikksbilde. Fordelen med den nye ultralyd- enheten er at den ikke krever ultralydkunnskap og at den måler blodstrømmen kontiunerlig. 

Under hjerte- operasjon i narkose overvåkes blodsirkulasjonen ekstra nøye og det blir brukt en hjerte-lungemaskin. Blodsirkulasjonen vil variere noe under slike operasjoner og er derfor godt egnet til å teste denne nye målemetoden for blodstrøm. 

Vitenskapelig tittel

Klinisk validering av en ny ultralydprobe (RescueDoppler) under fysiologiske forandringer og oppstart og avvenning fra hjerte-lunge-maskin hos voksne pasienter som gjennomgår hjertekirurgi.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.02.2024 fram til 31.07.2024

Hvem kan delta?

Du kan delta i studien hvis du skal til planlagt hjerte- eller aortakirurgi på St. Olavs Hospital, er mellom 18 og 80 år og ikke har kjente problemer med avleieringer i halspulsåren. 

Hvis du er interessert, kan du gi beskjed til kirurgen som skal operere deg. Kirurgen formidler kontakt med studiegruppen. Du kan også ta direkte kontakt med studiegruppa:

Prosjektleder: Charlotte B. Ingul, charlotte.b.ingul@ntnu.no

Hovedutprøver og Ph.D student: Guro Mæhlum Krüger, guro.m.kruger@ntnu.no

Hva innebærer studien?

Hvis du sier ja til å bli med i studien vil du tatt ned på forbredelsesrommet på operasjonsgangen ca 1 time før ordinær tid. Der vil vi gjøre de samme forberedelsene som er standard før hjerte-operasjon samtidig som deler av undersøkelsene vil foregår der. Vi vil måle blodets hastighet i halspulsåren med en vanlig ultralydmaskin mens du ligger rolig i senga. Deretter må du blåse i en trenings-fløyte og etter en kort pause vil vi heve beina dine samtidig som vi legger overkroppen flatt og gjør målinger på halsen. Vi vil så feste et plaster på venstre side av halsen som inneholder den nye ultralyd-enheten og gjenta øvelsene. Plasteret med ultralyd-eneheten sitter på til operasjon. 
Under operasjonen vil vi gjøre målinger med den nye ultralyd-eneheten noen ganger. Dette vil ikke forstyrre behandlingen du får. Før operasjonen er ferdig, fjerner vi plasteret med ultralyd-enheten.  

Under forsøkene vil vi samtidig hente data om hjerterytme, blodtrykk og verdier fra anestesiapparatet om pusten din og verdier fra hjerte-lunge-maskina slik at vi kan sammenligne disse med målingene som gjøres med ultralyd-enheten. Alle disse verdiene er målinger som uansett høstes under en slik operasjon og medfører ikke noe ekstra for deg som forsøksperson.  
Vi vil også registrere noen andre verdier om deg slik som alder, blodtrykk, puls, høyde, vekt, kjønn, de vanligste blodprøvene som blir tatt i forbindelse med operasjonen og om du har noen andre sykdommer fra før som du behandles for, for eksempel høyt blodtrykk, hjertesykdom, sukkersyke osv.

Studielegen vil besøke deg dagen etter operasjon for å se at du ikke har reagert på plasteret og at alt har gått som forventet i forhold til studien. Dette blir det siste besøket fra studiegruppen. 

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Charlotte B. Ingul, charlotte.b.ingul@ntnu.no

Hovedutprøver og Ph.D student: Guro Mæhlum Krüger, guro.m.kruger@ntnu.no