Nytten av sykepleier i oppfølging av hodepinepasienter. En randomisert studie.

Om studien

I denne studien ønsker vi å vurdere nytten av hodepinesykepleier i oppfølging av hodepinepasienter. Lange ventelister ved nevrologisk poliklinikk begrenser ofte mulighetene for oppfølging av hodepinepasienter, og typisk vil dette skje i samarbeid med fastlege. Ved å benytte hodepinesykepleiere kan kapasitet for oppfølging i spesialisthelsetjenesten bedres. 

Vitenskapelig tittel

Oppfølging av hodepinesykepleier: Åpen randomisert kontrollert studie

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 17.04.2023 fram til 31.01.2028

Hvem kan delta?

Du er aktuell for studien dersom du er minst 18 år, er vurdert på nevrologisk poliklinikk og har fått utskrevet minst en forebyggende medisin til utprøvning. Totalt vil vi inkludere 400 pasienter.

Hva innebærer studien?

Ved deltakelse vil du etter loddtrekning bli plassert i en av to grupper der du er sikret minst ett oppfølgende besøk ved nevrologisk poliklinikk etter ca. 3 måneder. Du vil bli bedt om å føre hodepinedagbok fortløpende i hele perioden, og svare på noen spørsmål. 

Hvis du etter loddtrekning havner i Gruppe A vil du bli fulgt opp av hodepinesykepleier ved nevrologisk poliklinikk der du ved to anledninger vil bli kontaktet via telefon der avsluttende besøk skjer etter ca. 3 måneder ved oppmøte. 

Hvis du etter loddtrekning havner Gruppe B vil du slik vanlig praksis er nå ikke ha faste avtaler om oppfølging, men du kan ta kontakt med nevrologisk poliklinikk via en oppgitt epostadresse eller kontakte fastlege dersom du har spørsmål. 
Du vil ved registrering i hodepinedagbok få kartlagt effekten av forebyggende behandling og eventuelle bivirkninger, og få råd om eventuelt skifte av behandling. En mulig ulempe er at du blir bedt om å føre en digital hodepinedagbok fortløpende i ca. 3 måneder. Et avsluttende besøket skjer ved oppmøte på nevrologisk poliklinikk etter ca. 3 måneder. 

Fastlegeinformasjon:
Det vil bli gitt informasjon til fastlegen om at du er inkludert i studien og hvilke medisin du har startet med. Dersom du etter loddtrekning havner i Gruppe B, vil fastlegen bli orientert om at du evt. vil ta kontakt dersom du har spørsmål. Kontaktinformasjon

Mer informasjon om studien finnes på NorHeads hjemmeside eller ved å ta kontakt på hodepine@ntnu.no. Samme epost-adresse kan benyttes dersom du har spørsmål ved deltakelse i studien. 

Spørsmål kan også rettes til prosjektleder for studien Knut Hagen via hodepine@ntnu.no.

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Oslo universitetssykehus
  • Helse Bergen