Økt styrke og muskelmasse for færre fall hos de eldste eldre?

Formålet med studien er å undersøke helseeffekter av veiledet styrketrening for personer over 80 år, med spesielt fokus på fallforebygging.

Om studien

I studien vil vi studere effekten av veiledet styrketrening over ett år, sammenlignet med oppfølging fra fastlegen, på deltagernes fall og fallrelaterte skader, muskelstyrke, fysisk funksjon, livskvalitet, risikofaktorer og bruk av helsetjenester. 

Vitenskapelig tittel

Økt styrke og muskelmasse for færre fall hos de eldste eldre. En randomisert kontrollert studie.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

For å kunne delta må du være 80 år eller eldre, bosatt i Trøndelag fylkeskommune, kunne gå uten støtte (lov med bruk av stokk eller krykke), og ha nedsatt muskelstyrke. 

Du kan dessverre ikke delta i prosjektet dersom du:
Har ukontrollert hypertensjon (forhøyet blodtrykk) (over 200/110)
Har diagnostisert demens
Har sykdommer eller funksjonshemninger som gjør at du ikke kan trene eller gjennomføre prosjektet
Nylig (siste 12 måneder) har hatt en fraktur/brudd eller har ustabile skader etter fraktur/brudd
Har gjennomgått amputasjon (annet enn tå)
Har arvelig neurologisk/neuromuskulær sykdom som påvirker gang og mobilitet.
Bor på sykeheim

Hvis du er interessert i å delta eller vil vite mer om prosjektet finner du mer informasjon om studien på www.ntnu.no/cerg/refit. Du er også velkommen til å sende oss en epost på refit@isb.ntnu.no eller ringe oss på 922 94 783.  
Hva innebærer studien?

Fall er årsaken til ni av ti skader for personer over 80 år, og over halvparten av alle norske menn og kvinner i 80-årene har falt minst én gang det siste året. Vi vet at trening er effektivt for å forebygge fall i yngre aldersgrupper, og nå ønsker vi å se på hvordan styrketrening påvirker helsa generelt, med spesielt fokus på fallrisiko, hos personer eldre enn 80 år med svekket muskelfunksjon.

Norske eldre faller oftere enn eldre i andre europeiske land. Antall nordmenn over 80 år øker for hvert år som går, noe som stiller nye krav til eldreomsorgen. ReFit-studien er viktig med tanke på å avklare effekten av styrketrening på en av de store helseutfordringene i Norge og bidra til at våre eldste eldre potensielt kan være selvhjulpne og friske(re) lenger inn i alderdommen.

For å avklare hvem som kan delta i studien, måler vi vekt, høyde, kroppssammensetning, balanse, fysisk funksjon og gripestyrke hos de som melder seg på. De som får delta, svarer så på et spørreskjema om egen helse, hukommelse, livskvalitet og søvn, og vi gjennomfører flere tester av styrke, balanse og gangfunksjon. I tillegg måles hjertefunksjonen til et utvalg av deltakerne med ultralyd.

Deretter trekkes deltakerne tilfeldig til treningsgruppa eller kontrollgruppa. De som havner i treningsgruppa, får veiledet styrketrening to ganger i uka i et helt år. Treningen gjennomføres på 3T, som har treningssentre over store deler av Trøndelag, men man trenger ikke å være medlem for å delta i studien. Alle testene i studien gjennomføres i våre lokaler på St. Olavs hospital, og gjentas etter et halvt år og ett år.
Kontaktinformasjon

Prosjektleder Jonathan Berg

jonathan.berg@ntnu.no / 452 05 565