Oppfølging av hofte- og kneprotesepasienter

Formålet med studien er å følge opp pasienter som får operert inn hofte- eller kneprotese for første gang. Vi skal spørre om smerte, funksjon og livskvalitet den første måneden etter utskrivelse.

Om studien

Ortopedisk avdeling innførte i 2010 et standardisert pasientforløp, fast track. Dette pasientforløpet innebærer at alle pasienter som skal opereres med kne- eller hofteprotesekirurgi får den samme standardiserte behandlingen, og at behandlinger er samordnet på tvers av ulike yrkesgrupper. Pasientene deltar blant annet på pasientskole. Etter innføring av dette pasientforløpet har liggetiden gått ned fra 5-7 dager til 1-3 dager.
Pasientene har første etterkontroll etter henholdsvis to og tre måneder. Vi vet imidlertid lite om hvordan pasientene har det i den tidlige fasen etter utskrivelse. Formålet med denne studien er å kartlegge hvordan pasientene har det etter hjemkomst den første måneden etter utskrivelse.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Alle pasienter som skal igjennom hofte- eller kneproteseoperasjon for første gang ved Ortopedisk avdeling St. Olavs hospital kan delta i studien.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Du blir oppringt om deltagelse i studien etter at du har gjennomført pasientskolen. Prosjektleder kommer opp på sengeposten etter operasjonen og har en kort opplæring av deg. 

Dersom du skal være med i studien får du med deg en Ipad hjem. Denne bruker du til å registrerer svarene dine knyttet til ulike spørsmål om smerte, funksjon og livskvalitet. Dette skal du gjøre to ganger i uken i fire uker. Prosjektleder ringer deg etter fire uker og gjennomfører et telefonintervju.

Dersom du bor utenbys, får du med deg en ferdig frankert norgespakke slik at du kan sende Ipaden i retur. Dersom du som bor i Trondheim, leverer du Ipaden tilbake i resepsjonen i Bevegelsessenteret, St. Olavs hospital.

Kontaktinformasjon

Alle forespørsler rettes til prosjektleder Janne Hofstad, telefon: 72 82 62 51.