Påvisning av arrvev i hjertet ved hjelp av ultralyd

Gjennom studien vil vi forsøke å finne måter å påvise arrvev i hjertemuskelen blant pasienter med trang hjerteklaff (aortastenose). Grunnen til at vi ønsker å påvise slikt arrvev med ultralyd er at de pasientene med mye arrvev har dårligere leveutsikter enn de uten. Derfor kan slikt arrvev få betydning for når pasienter uten plager bør bli operert.

Om studien

 • Studiens mål er å utvikle metoder for påvisning av arrvev (fibrose) i hjertemuskelen blant pasienter med trang hjerteklaff (aortastenose). 
 • Vi gjennomfører hjerteultralyd og MR-undersøkelse (magnettrommel) av hjertet (som fungerer som en slags fasit på arrvevsmengde), der ultralyd sammenlignes med funn på MR-undersøkelsen.
 • Vi skal inkludere 100 pasienter med aortastenose og trenger også 30 kontrollpersoner uten hjertesykdom.
Bilde av et hjerte som slår. Ultralydbilde.

Aortaklaffen (til høyre) ses her fortykket, forkalket (økt hvitfarge) og viser nedsatt åpningsbevegelse. Mitralklaffen (til venstre) har slanke seil og åpner normalt. (Bilde: Torvald Espeland/NTNU)

Vitenskapelig tittel

Ultralydmarkører for myokardfibrose og prognose

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Både pasienter med trang hjerteklaff og kontrollpersoner (uten trang hjerteklaff) kan delta i studien.

For å kunne delta i studien må du oppfylle følgende kriterier (gjelder for begge gruppene):

 • Du er i alderen 20 – 90 år
 • Begge kjønn kan delta
 • Du har ingen kjent hjertemuskelsykdom eller hjerteinfarkt
 • Du har ikke alvorlig nedsatt nyrefunksjon
 • Du lider ikke av svært alvorlig annen sykdom (langtkommen kreftsykdom eller lungesykdom)
 • Du kan gjennomføre MR-undersøkelse (ikke klaustrofobi eller løst metall i kroppen)
 • Du er ikke tidligere hjerteoperert (stentbehandling er tillatt).
 • Du er hjemmeboende og rimelig selvhjulpen
 • Du ønsker å komme til St. Olavs hospital i Trondheim for undersøkelser

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

 • Du som pasient vil bli undersøkt med måling av puls og blodtrykk, høyde og vekt, blodprøver, EKG og langtids-EKG (over to døgn), gangtest, samt ultralyd og MR av hjertet.
 • Du må påregne å bruke fem timer på deltakelsen (fordelt over to oppmøter i samme uke). Langtids hjerterytmeregistrering foregår mens du er hjemme og lever som normalt. Du vil få gjennomført en ettårskontroll.
 • Du som kontrollperson, uten hjertesykdom, trenger ett oppmøte over ca. fire timer, uten noen kontrolltime.
 • Transportutgifter blir refundert via pasientreiser, etter gjeldende retningslinjer.

Kontaktinformasjon

Torvald Espeland, Forsker (stipendiat) ved institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU / Lege i spesialisering ved klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital  

E-post: torvald.espeland@ntnu.no

Telefon:72 83 62 76