PROSJEKT 3/7 Økt aktivitet for kropp og sinn

Ungdom som følges opp ved St Olavs hospital i alderen 12-17 år inviteres til å delta i et forskningsprosjekt der standard behandling i BUP suppleres med fysisk aktivitet 3 ganger i uka. Målet er å se om økt fokus og tilrettelegging for økt fysisk aktivitet øker aktivitetsnivå og bedrer livskvalitet og psykisk helse.

Om studien

Ungdom som er pasienter i BUP St Olavs hospital, og som ikke trener aktivt fra før kan delta, og deltagelse er frivillig. Kontrollgruppa mottar ordinær behandling, mens treningsgruppa gjennomfører en 12 ukers periode med trening i tillegg til vanlig behandling i BUP. Målet er å få til trening 3 ganger i uka, og høy intensitet intervall trening (HIIT) vil være en del av opplegget. Dette er en anerkjent og effektiv treningsmetode med god helsegevinst som er lett og lære og overføre til hjemmetrening uten utstyr. 

Vitenskapelig tittel

Prosjekt 3/7-Økt aktivitet for kropp og sinn

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.04.2023 fram til 30.11.2024

Hvem kan delta?

Ungdom i behandling i BUP mellom 13-17 år, som ikke trener aktivt fra før, kan delta i denne studien. Unntak er pasienter med alvorlig spiseforstyrrelse eller annen helsetilstand der trening frarådes. Deltagerne rekrutteres via sin behandler i BUP, men kan også selv melde interesse til sin behandler i BUP dersom de ønsker å vite mer om studien.

Det er kun pasienter som ikke trener aktivt fra før, og som er pasient ved BUP St. Olavs hospital som kan delta. Pasienter i BUP med alvorlig spiseforstyrrelse eller annen helsetilstand der trening frarådes kan ikke inkluderes.

Hva innebærer studien?

Deltagerne trekkes gjennom loddtrekning til å enten bli med i treningsgruppa eller kontrollgruppa. Alle som deltar vil få målt aktiviteten før, under og etter prosjektperioden, og skal besvare ulike spørreskjema. Data blir samlet inn ved oppstart, etter 12 uker, og deretter etter 6 mnd. Den ene treninga gjennomføres på ettermiddagen i Trondheimsregionen, og ledes av forskergruppa, de andre treningene gjennomføres ved å delta i gym og ved egentrening hjemme.

Vær oppmerksom

Den ene av ukas tre treninger vil foregå i Trondheimsområdet. Det kan derfor være utfordrende for personer med lang reisevei til Trondheim å delta.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson i BUP St Olavs hospital er overlege/ph.d kandidat Sølvi Grande Molden, mobil 908 74 423.