PROVIZ – utprøving av en kunstig intelligens-basert programvare for berdre tolkning av MR-bilder

I dette forskningsprosjektet skal vi undersøke om en programvare som benytter kunstig intelligens (KI) kan bidra til bedre oppdagelse av prostatakreft i MR bilder. Formålet med prosjektet er å evaluere om programvaren kan bidra til raskere og mer nøyaktig diagnostikk av prostatakreft.

Om studien

Prosjektet har som mål å bidra til forbedret diagnostikk- og behandling for prostatakreft-pasienter. For disse pasientene er MR avbildning en viktig, og nødvendig del av utredningen av situasjonen. 

Kunstig intelligens (KI) er et begrep som brukes når datamaskiner blir programmert til å utføre oppgaver som normalt krever menneskelig intelligens. Dette kan for eksempel være det å tolke medisinske bilder. Teknologien baseres da på at maskinen har lært ved å se på et stort antall bilder hvor svaret er gitt, for så å tilpasse en modell som benyttes til tolkning av nye bilder. Dette kan bidra til at maskinen i visse tilfeller kan løse oppgaver mer effektivt og nøyaktig enn hva mennesker gjør.
Vitenskapelig tittel

PROVIZ proof-of-technology studie

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.09.2023

Hvem kan delta?

Har du fått innkalling til en MR undersøkelse for utredning av prostatakreft er du en aktuell kandidat for prosjektet. 


Vil du delta i studien, kan du gi beskjed om det via behandlende lege, eller signere samtykke i informasjonsskrivet som blir utlevert ved oppmøte til MR undersøkelsen ved St.Olavs hospital. 

Hva innebærer studien?

Deltakelse i prosjektet innebærer at du kommer til din avtalte MR undersøkelse ved St. Olavs Hospital. MR undersøkelsen vil gjennomføres i henhold til vanlig prosedyre. Radiologen vil først vurdere MR-bildene på tradisjonell måte. I tillegg vil radiologen benytte en programvare utviklet for å detektere kreft i MR-bildene. Dersom radiologen eller programvaren identifiserer mistenkelige områder i prostata vil du bli henvist for å ta vevsprøver.
Den eneste forskjellen fra tradisjonell diagnostikk ved å delta i denne studien er at det vil bli tatt vevsprøver fra opptil tre ekstra mistenkelige områder i prostatakjertelen dersom programvaren detekterer andre områder enn radiologen. Det vil også bli tatt vevsprøve dersom kun programvaren gjør mistenkelige funn.

Vi vil rekruttere deltakere fra september 2023, og vi planlegger totalt 80 deltakere i studien. 
Vær oppmerksom

Studien gjennomføres ved St. Olavs Hospital, og deltakelse avhenger at du er henvist til en MR undersøkelse for utredning med tanke på prostatakreft der.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål til prosjektet eller ønsker å trekke deg fra deltakelse, kan du kontakte Tone F. Bathen (mobil 95021097, e‐post: tone.f.bathen@ntnu.no)

Dersom du har spørsmål om personvernet i prosjektet, kan du kontakte personvernombudet ved institusjonen: Personvernombud ved NTNU: thomas.helgesen@ntnu.no, eller personvernombud ved St. Olavs Hospital: personvernombudet@stolav.no.