Søvnløshet hos pasienter med avansert kreftsykdom

Hensikten med studien er å undersøke om sovemedisinen Zopiclone er effektiv for å få god søvnkvalitet, og dermed få økt kunnskap om behandling av søvnløshet (insomni) hos pasienter med kreft.

Om studien

Søvnstudien innebærer utprøving av legemidlet Zopiclone som behandling av søvnløshet (insomni).

Du som deltar, vil få kartlagt din søvnkvalitet og eventuelle søvnvansker grundig. Vi vil be deg møte på sykehuset to ganger i forbindelse med studien. Det første studiebesøket gjennomføres før du starter med studiemedisinen. Deretter er du hjemme i studieperioden og kommer tilbake til sykehuset etter åtte dager for et avsluttende studiebesøk.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Vi tar ikke inn flere pasienter i denne studien da inklusjon er avsluttet.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?


Totalt vil din deltakelse i studien vare i åtte dager. Vi ønsker at du bruker studiemedisinen i seks netter. Deltakerne i studien fordeles i to grupper, og det er en datamaskin som avgjør hvilken gruppe du skal tilhøre og hvilken studiemedisin du skal bruke:

  • Gruppe 1 tilbys studiemedisin som består av sovemedisin (Zopiclone)
  • Gruppe 2 tilbys studiemedisin som består av narremedisin (placebo)

Vi vil også be deg om å svare på et spørreskjema hver dag i studieperioden for å kartlegge hvordan du har det og hvordan helsetilstanden din er. Spørsmålene finner du i en søvndagbok som du får med deg hjem. I studieperioden vil du bli oppringt av helsepersonell to ganger (dag 4 og 6) som vil høre hvordan det går med deg. Den siste dagen (dag 8) møter du på sykehuset for å svare på avsluttende spørsmål.

Din deltakelse i studien er så over.

Kontaktinformasjon

Gunnhild Jakobsen
Stipendiat, sykepleier
Kreftklinikken, St. Olavs hospital / Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU
Telefon: 72 82 62 75 


Pål Klepstad,
Prosjektleder, lege
St. Olavs Hospital / NTNU
Telefon: 72 57 57 09

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Sykehuset Telemark
  • Sykehuset i Vestfold
  • Helse Nord-Trøndelag