Spiomet4health

Spiomet4health er en studie for og med unge kvinner som har diagnostisert polycystisk ovariesyndrom (PCOS), eller har symptomer på PCOS. PCOS er en tilstand blant unge kvinner som gir sjeldne menstruasjoner, økte mannlige kjønnshormoner i blodet og mannlig hårvekst. Årsaken til at noen får denne sykdommen er sammensatt, men fettlagring virker å være en nøkkelfaktor.

Om studien

I denne studien skal vi teste ut en ny behandling som består av et nytt medikament i kombinasjon med kost- og livsstilsveiledning for unge kvinner med PCOS. Vi ønsker å undersøke om denne behandlingen gir bedre hormonbalanse, mindre behåring og redusert fettmengde. Medikamentet (en tablett) består av kombinasjon av tre velprøvde medisiner (metformin, spironolacton og pioglitazone).

Diagram

 

Vitenskapelig tittel

En randomisert, multinasjonal, klinisk fase II-multisenterstudie som skal evaluere effekt, toleranse og sikkerhet for en fast dosekombinasjon av spironolakton, pioglitazon og metformin (SPIOMET) for tenåringsjenter og unge voksne kvinner med polycystisk ovariesyndrom (PCOS).

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 30.09.2022 fram til 31.07.2024

Hvem kan delta?

Du kan delta hvis du: 

 • er mellom 12-23 år
 • har mannlig type hårvekst
 • har sjeldne menstruasjoner (8 eller færre på ett år)
 • BMI under 35
 • Ikke planlegger graviditet i nærmeste 1,5 år

Hva innebærer studien?

 • Studien varer i 1,5 år med åtte oppmøter på St. Olavs hospital.
 • Vi gjør en loddtrekning på hvem som får medikament og hvem som får placebo ("juksetablett"). 75% får medikament og 25% placebo. 
 • Alle får kost og livsstilsveildning og oppfølging (fem ganger).
 • Det blir gjort billedundersøkelser, og blodprøver hvert halvår.
 • Leger og sykepleiere som du møter har spesialkompetanse på PCOS.
 • Reiseutgifter i forbindelse med studien blir dekket som ved legebesøk på sykehus.
 • Kvinner fra hele Norge kan delta og får dekket reiseutgifter

Vær oppmerksom

Du kan ikke bli/være gravid i løpet av studien. 

Kontaktinformasjon

Har du lyst å delta? Send mail til: