PCS-studien

Subsymptomtrening ved treningsintoleranse etter lette hodeskader

Har du langvarige plager etter hjernerystelse som gjør det vanskelig å trene? St. Olavs hospital søker deltakere til et forskningsprosjekt!

Om studien

Ved St. Olavs hospital i Trondheim driver vi forskning på langvarige plager etter lette hodeskader (postcommotio symptomer; PCS). Vanlige plager er hodepine, utmattelse, problemer med hukommelse og konsentrasjon, problemer med syn, lys og lyd og humørsvingninger. Det er vanlig at plagene forsterkes litt under aktivitet.
 
I denne studien skal vi sammenlikne to måter å gjennomføre et treningsopplegg på: halvparten skal møte opp noen ganger underveis i treningsperioden, mens den andre halvparten skal trene bare hjemme, under veiledning av fysioterapeut pr telefon. Begge grupper har like mange kontakter med fysioterapeuten i studien.

Informasjonsbrosjyre
Langvarige plager etter lette hodeskader_080922.pdf

Vitenskapelig tittel

Subsymptomtrening ved treningsintoleranse etter lette hodeskader. En randomisert studie av to ulike treningsintervensjoner.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 29.08.2022 fram til 01.09.2025

Hvem kan delta?

Vi søker deg som har:
  • Plager etter hjernerystelse eller annen lett hodeskade (må ha vart minst to uker)
  • Problemer med at plagene gjør det vanskelig å trene eller være fysisk aktiv

Du må være mellom 18 og 60 år for å delta i studien.


Hva innebærer studien?

Som deltaker vil du først gjennomgå en test på tredemølle eller treningssykkel for at vi kan avklare om du har intoleranse for trening, dvs at du får økende symptomer når du kommer opp i puls. Dersom du har treningsintoleranse, foretar vi loddtrekning om hvilken type oppfølging du skal få.

Begge gruppene trener 3-5 ganger pr uke, ca 20 minutter, på et intensitetsnivå som er like under det som gir symptomforverring. Du velger selv treningsaktivitet i samråd med fysioterapeut.

Du skal også svare på en del spørreskjema. Testen gjentas etter 12 uker.


Kontaktinformasjon

Dersom du kan være interessert i å delta, vil du få mer informasjon ved å kontakte en av disse:

Fysioterapeut Camilla Indset Sørgjerd
Telefon: 468 11 945

Prosjektleder Toril Skandsen
Telefon 926 92 780


Samarbeidspartnere

NTNU