Pilotstudie

Test av vaksine som behandling for diabetesformen LADA

Vaksinen Diamyd er utviklet for å hindre eller stoppe den pågående ødeleggelsen av insulinproduserende celler ved autoimmun diabetes. Målet med studien er å undersøke om vaksinen gir ønsket behandlingseffekt hos deg som har den autoimmune diabetesformen LADA.

Om studien

Studien er fullrekruttert!


Diabetesvaksine blir testet

Ved autoimmun diabetes blir de insulinproduserende cellene i bukspyttkjertelen ødelagt. Diabetesvaksinen Diamyd er utviklet for å påvirke immunsystemet slik at ødeleggelsen av de insulinproduserende cellene blir hindret, og din egen produksjon av insulin blir opprettholdt. Det er mulig at D-vitaminer kan styrke effekten av vaksinen.  

Vi skal undersøke om Diamyd, kombinert med et tilskudd av D-vitaminer i tablettform, har den ønskede behandlingseffekten hos de som har den autoimmune diabetesformen LADA.

Bilde av blodprøveglass, en vekt og to pappesker.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er avsluttet

Hvem kan delta?

Vi søker deg som:

  • har fått diagnosen LADA i løpet av de siste 18 månedene.
  • har høye nivåer av antistoffet anti-GAD i blodet.
  • ikke blir behandlet med insulin.
  • er mellom 30-70 år.

Studien foregår ved NTNU i samarbeid med St. Olavs hospital.
Gastrosenteret, 3.etasje.
Prinsesse Kristinas gate 1
7030 Trondheim

Fastlegeinformasjon: For inklusjonskravet om «høye nivåer av anti-GAD» menes anti-GAD titer > 190 U/ml. Deltakeren må være insulinfri ved studiestart, men kan likevel fortsette deltakelsen dersom behov for insulinbehandling skulle oppstå etter at første injeksjon av vaksinen er gitt. Studien har inklusjons- og eksklusjonskriterier ut over de som nevnes her. Disse må gjennomgås av ansvarlig lege for studien sammen med potensiell deltaker. Studien er godkjent av Statens Legemiddelverk og av REK.

Hva innebærer studien?

Du starter med å ta D-vitaminer i tablettform. En måned senere får du en injeksjon av Diamyd i en lymfeknute i lysken. Dette blir utført av en erfaren radiolog (røntgenlege). Du får totalt tre injeksjoner, hver med én måneds mellomrom. Du skal ta D-vitaminer i totalt fire måneder.

Under studieperioden på 13 måneder får du grundig oppfølging av lege og diabetessykepleier. De tester hvordan immunsystemet ditt og de insulinproduserende cellene dine responderer på behandlingen. Totalt medfører deltakelse i studien 10 oppmøtedager ved sykehuset.

Nylig utprøving av Diamyd hos barn og unge voksne med autoimmun diabetes, har vist lovende resultater og ingen vaksinerelaterte alvorlige bivirkninger. Forbigående irritasjon rundt injeksjonsstedet kan oppstå.

Din deltakelse i studien er svært viktig for utviklingen av et bedre behandlingstilbud for personer som har diabetesformen LADA.

Du får dekket utgifter til reise, opphold og (dersom aktuelt) tap av arbeidsinntekt. Det er frivillig å delta og du kan når som helst trekke deg fra studien.

Les også om studien på gadinlada.com

Kontaktinformasjon

Studiekoordinator:
Ingrid K Hals
NTNU, Institutt for Klinisk og Molekylær Medisin
Telefon: 73 41 22 07
E-post: Ingrid.hals@ntnu.no


Ansvarlig lege:
Chandima Balasuriya
St. Olavs hospital, Endokrinologisk avdeling
Telefon:  72 82 97 05
E-post: chandima.nirupa.dilruks.balasuriya@stolav.no eller Chandima.balasuriya@ntnu.no