Tidlig risikovurdering for utvikling av cerebral parese hos syke nyfødte

Analyse av spontane bevegelser kan benyttes som del av en medisinsk utredning med tanke på utvikling av cerebral parese hos spedbarn som enten er født for tidlig eller har hatt andre sykdommer i nyfødtperioden. Hensikten med prosjektet er å teste om en videofilm utført etter visse standarder kan brukes til å undersøke risiko for cerebral parese (CP).

Om studien

Dette prosjektet innebærer å undersøke om: 

  1. videofilm utført på sykehus kan bli brukt til å undersøke risiko for CP.
  2. videofilm utført hjemme av foreldre kan bli brukt til å undersøke risiko for CP.
  3. videofilmer kan bli brukt til en databasert analyse.
  4. hvordan analyse av spontane bevegelser fra videofilm har sammenheng med senere CP diagnose eller andre utviklingsforstyrrelser.
Dersom du sier ja til å delta i prosjektet, vil du som forelder/foresatt bli registrert i prosjektet og få informasjon om hvordan videofilmer av barnet skal bli tatt på sykehuset og hjemme, og hvordan du overfører videofilm hjemmefra til St. Olavs hospital.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du kan delta i dette forskningsprosjektet med barnet ditt dersom du har et spedbarn under tre måneder og  som har vært innlagt ved nyfødt intensiv avdelingen på sykehuset i Trondheim, Ålesund eller Levanger, og som skal ha oppfølging på grunn av dette.

Dersom du er interessert i å delta kan du ta kontakt med ansvarlig lege for oppfølging av ditt barn ved et av de beskrevne sykehusene. Du kan også eventuelt ta kontakt med prosjektleder Lars Adde  på telefon +47 91897615 eller på e-post lars.adde@ntnu.no dersom du lurer på hvordan du skal gå frem for å bli vurdert for deltakelse. 

Hva innebærer studien?

Du skal ta to videoopptak på tre minutter hver. Videoopptakene gjør du hjemme med din egen smarttelefon. Dette kommer som et tillegg til videofilmen som vi tar på sykehuset ved den ordinære tremånederskontrollen (mellom uke 12 og 17 etter termin). Videoopptakene av barnet ditt tar du  mens barnet ligger på ryggen og beveger seg uten å bli forstyrret. Hele barnet skal være synlig i videobildet, inkludert barnets ansikt. 

Videoene må ha god kvalitet for at vi skal kunne analysere de. Oppfyller de kravene vil en spesialist på spedbarnsbevegelser gå igjennom videoopptakene og analyserere barnets bevegelser. Det endelige resultatet om høy eller lav risiko for utvikling av CP vil bli skrevet inn i barnets medisinske journal. Den som har ansvar for oppfølging av barnet ditt tar kontakt med deg for å gå igjennom resultatet og deretter planlegge videre oppfølging.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om barnet ditt kan delta i studien kan du ta kontakt med prosjektleder Lars Adde (telefon +47 91897615 eller på e-post lars.adde@ntnu.no) for generell informasjon eller en av følgende leger ved et av disse tre sykehusene som følger opp ditt barn.

St. Olavs hospital:
Kristine Hermansen Grunewaldt: 72574066, Kristine.Hermansen.Grunewaldt@stolav.no

Ålesund Sykehus:
Beate Horsberg Eriksen: 70167648, beate.horsberg.eriksen@helse-mr.no

Sykehuset i Levanger:
Kristin Åberg: 74098457,  Kristin.bjornstad.aberg@hnt.no

Dersom du sender e-post, bør du ikke oppgi sensitive helseopplysninger om deg eller ditt barnet i e-posten.


Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Helse Møre og Romsdal
  • Helse Nord-Trøndelag