TRANOP-studien

Påvirker traneksamsyre på sårflaten kirurgiske komplikasjoner?

Vi ønsker å undersøke om medikamentet traneksamsyre direkte på kirurgiske sårflater påvirker forekomsten av kirurgiske komplikasjoner. Studien skal undersøke hvorvidt å påføre traneksamsyre kan påvirke blødning, sårinfeksjon, sårtilheling eller blodpropp. Vi tror at det vil redusere blødning, og ikke øke risikoen for andre komplikasjoner.

Om studien

Plastikkirurger i Norge har begynt å bruke medikamentet traneksamsyre direkte på sårflaten for å redusere blødning. Dette er en ny metode som ennå ikke er særlig utbredt innen kirurgi. Vi ønsker å undersøke nærmere hvordan traneksamsyre kan påvirke blødning, sårinfeksjon, sårtilheling og blodpropp. Vi tror at det vil redusere blødning, og ikke øke risikoen for andre komplikasjoner.

Pasienter som skal gjennomgå plastikkirurgiske inngrep ved offentlige avdelinger, kan bli spurt om de er villige til å delta i studien. Studien inkluderer hovedsakelig brystinngrep og inngrep for reduksjon av overskuddshud.

Studien har fått støtte fra den nasjonale finansieringsordningen for kliniske behandlingsstudier (KLINBEFORSK) og vil foregå i alle helseregioner. 

Vitenskapelig tittel

Lokal påføring av traneksamsyre på plastikkirurgiske sår: Effekt på re-blødning, sårinfeksjon, sårruptur og postoperativ blodpropp.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.08.2024 fram til 31.12.2028

Hvem kan delta?

Pasienter over 18 år som skal gjennomgå et inngrep hvor kirurgen vanligvis fukter sårflatene med traneksamsyre kan delta i studien.

Aktuelle pasienter/inngrep identifiseres av operasjonskoordinatorene på de respektive sykehus, og vil få en aktiv invitasjon til å delta via melding fra helsenorge.no.

Hva innebærer studien?

Dersom man samtykker til deltakelse vil man få operasjonssåret sitt fuktet med enten traneksamsyre eller narremedisin (placebo, saltvann). Verken pasient eller behandlende personale vil vite hva som blir gitt.

Alle komplikasjoner som oppstår de neste 30 dager blir registrert, ved gjennomgang av pasientjournal, samt ved at deltakerene fyller ut et studieskjema etter dag 30. Man registrerer også variabler som kan påvirke risiko ved operasjon, som alder, høyde, vekt, sukkersyke, blodtrykksykdom, tidligere blodpropp, medikamentbruk, røyking og tidligere fedmekirurgi.

All innhenting av informasjon og lagring av data gjøres av helsepersonell med taushetsplikt og på sikre forskningssystemer. Dataene vil til slutt bli lagt inn i avidentifisert form i en forskningsdatabase for analyse. 

Vær oppmerksom

For å delta i studien må du være over 18 år og ikke være allergisk mot traneksamsyre. 

Kontaktinformasjon

Studieleder Kjersti Ausen: kjersti.ausen@stolav.no