Ultralyd- og MR-veiledet ryggkirurgi

I dag blir mange ryggoperasjoner veiledet utelukkende ved bruk av røntgenavbilding. Formålet med denne studien er å utvikle en metode som gjør at vi kan bruke en kombinasjon av ultralyd- og MR-avbilding i stedet.

Om studien

Med kombinasjon av ultralydbilder og MR-bilder får kirurgen tredimensjonale og mer detaljerte bilder å navigere etter, i tillegg til at vi reduserer bruken av røntgenstråling på operasjonsstua. Hovedformålet med denne studien er å evaluere nøyaktigheten til den nye metoden. Studien gjennomføres av NTNU i samarbeid med SINTEF og St. Olavs hospital.

Illustrasjonsbilde av en rygg som viser hvordan kombinasjon av ultralydbilder og MR-bilder gjøres.
 

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Voksne pasienter som skal opereres for prolaps i ryggen ved St. Olavs hospital kan delta i studien. 

Dersom du er interessert i å delta, kan du ta kontakt med prosjektleder Lars Eirik Bø ved SINTEF: 481 33 123.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

I prosjektet tar vi et tredimensjonalt MR-bilde av ryggen din i forkant av operasjonen. I starten av selve operasjonen tar vi så et tredimensjonalt ultralydbilde av ryggen. Ultralydapparatet er utstyrt med en posisjonssensor slik at vi vet nøyaktig hvor på kroppen ultralydbildet er tatt opp.

Mens operasjonen fortsetter som vanlig, laster vi både MR-bildet og ultralydbildet inn i et navigasjonssystem som er utviklet her i Trondheim. Navigasjonssystemet forsøker å gjenkjenne overflaten på ryggsøylen i begge disse bildene og sammenligner disse. Siden posisjonen til ultralydbildet er kjent fra før, kan vi på denne måten fastslå posisjonen til MR-bildet også. Dermed kan navigasjonssystemet hele tiden vise frem utsnitt av bildene som stemmer overens med kirurgens bevegelser.

Et stykke ut i operasjonen vil kirurgen bruke en peker, som er utstyrt med en posisjonssensor, til å peke på visse punkter på ryggsøylen din. Denne informasjonen kan så brukes for å evaluere nøyaktigheten til navigasjonssystemet.

Kontaktinformasjon

Forsker Lars Eirik Bø, SINTEF Teknologi og samfunn
Telefon: 481 33 123
E-post: lars.eirik.bo@sintef.no