Ultralydforsterket opptak av cellegift

Hensikten med studien er å undersøke om ultralyd kombinert med mikrobobler kan øke lokal behandlingseffekt av cellegift hos pasienter med leversvulster.

Om studien

En velkjent utfordring ved cellegiftbehandling er at kun en liten andel av cellegiften blir tatt opp i kreftsvulsten der vi vil at den skal virke. Cellegiften blir likevel tatt opp i andre deler av kroppen og gir bivirkninger. Forskere ved NTNU har jobbet med denne utfordringen i mange år. Labaratorieforsøk med mus tyder på at ultralyd og mikrobobler har gunstige effekter på opptaket av cellegift. I dette prosjektet ønsker vi å undersøke om tilleggsbehandling med ultralyd og mikrobobler kan øke behandlingseffekten av cellegift hos mennesker.


Les artikkel om studiens samarbeidspartnere

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er avsluttet

Hvem kan delta?

Dersom du har spredning av kreft til lever fra bryst- eller tykktarmkreft kan du få tilbud om å delta i studien. Du kan ikke ha fått behandling med cellegift etter at du fikk påvist spredning.

Hvis du er interessert i å delta i denne studien kan du ta kontakt med legen som behandler deg ved kreft poliklinikk. Der kan du også få mer informasjon om studien.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Før behandlingsstart blir det gjort en CT-undersøkelse, som et utgangspunkt før behandling. På disse bildene vil vi velge ut to svulster i leveren. Det vil deretter bli foretatt et utvalg, en «randomisering», der vi bestemmer hvilken av svulstene vi skal behandle og hvilken som skal fungere som en kontroll. På denne måten kan vi måle hvor godt tilleggsbehandlingen med ultralyd virker.

Du vil på vanlig måte få behandling med cellegift- etter nasjonale retningslinjer.  Få minutter etter at cellegiften er gitt vil du få tilleggsbehandlingen som studien innebærer. Den består i at den utvalgte svulsten i leveren blir behandlet med ultralyd i ca. 30 minutter. Samtidig som du ligger i en seng og får ultralydbehandling mot leveren vil du få injisert mikrobobler intravenøst, i samme inngang som cellegiften ble gitt intravenøst. Mikroboblene som gis heter SonoVue.  Dette medikamentet er velutprøvd og vanlig å gi som kontrastmiddel under ultralydundersøkelser. 

Behandlingen med mikrobobler og ultralyd blir gjentatt etter hver cellegiftkur (annenhver uke) hvis du har tykktarmkreft, og hver tredje uke hvis du har brystkreft.  Når du har fått det antallet cellegiftkurer som er planlagt før kontroll, blir det gjort en ny CT- undersøkelse av leveren. Dette gjør vi på samme måte som vi gjør om du ikke er med på studien. På CT- bildene vil størrelsen av svulstene i leveren måles. Vi vil sammenligne endring i størrelse mellom svulsten som har fått behandling med ultralyd og svulsten som kun har fått behandling med cellegift og mikrobobler intravenøst.

Tilleggsbehandlingen vil ta i overkant av en halvtime ekstra etter at du har fått cellegift. Den første behandlingen vil kunne ta litt ekstra tid. Behandlingen vil bli gitt på et eget rom ved kreft poliklinikk, der du også får cellegiftbehandlingen. Det vil være lege og sykepleier tilstede under hele behandlingen. Du kan selvsagt avbryte behandlingen når du måtte ønske det. Det vil ikke bli nødvendig med ekstra oppmøte på sykehuset som følge av å delta i studien - behandlingen vil alltid bli gitt i forbindelse med den vanlige kreftbehandlingen din. Du trenger ikke å ta ekstra blodprøver som følge av studien.

Vi planlegger å inkludere 20-30 pasienter i hver diagnosegruppe for å oppnå resultater med tilstrekkelig styrke til å trekke konklusjoner. Rekrutering av pasienter vil foregå i løpet av en periode på 12-18 måneder og starte våren 2018.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder:
Margrete Haram, overlege ved Klinikk for bildediagnostikk og PhD-stipendiat ved IKOM (Institutt for klinisk og molekylær medisin)
Telefon 47416976
e-post margrete.haram@stolav.no

Veilder:
Eva Hofsli, overlege ved Kreftklinikken og førsteamanuensis ved IKOM.
Telefon 728 25686
e-post eva.hofsli@stolav.no