Ultralydforsterket opptak av cellegift hos pasienter med bukspyttkjertelkreft som ikke kan opereres ( inoperabel)

Mindre enn en prosent av cellegiften som blir gitt intravenøst, når fram til kreftcellene som skal behandles ved vanlig cellegiftbehandling. Målet med prosjektet er å forbedre kreftbehandling ved å øke opptak og bedre distribusjon av cellegift i kreftsvulster. Dette forsøker vi å oppnå ved å kombinere cellegift med intravenøs injeksjon av mikrobobler og fokusert ultralydbehandling av svulsten.

Om studien

Målet med studien er å bedre overlevelsen av pasienter med ikke-opererbar bukspyttkjertelkreft. Vi undersøker vi kan øke behandlingseffekten av cellegift ved hjelp av små gassbobler kombinert med ultralyd, gitt kort tid etter at vanlig cellegiftbehandling er gitt.

Vitenskapelig tittel

Ultralydforsterket opptak av kjemoterapi hos pasienter med inoperabel pankreaskreft

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter med bukspyttkjertelkreft av typen adenokarsinom kan delta i studien. Du må være frisk nok til å få behandling med cellegift mot dette for å kunne delta i studien. Sykdommen må være inoperabel, det betyr at vi ikke kan operere bort kreftsvulstent.  Pasienter med spredning av sykdommen til leveren kan også delta.

(Inklusjon av deltakere til denne studien er nå avsluttet). 

Hva innebærer studien?

Halvparten av pasientene som blir med i studien vil via et dataprogram bli tilfeldig valgt ut til å motta den eksperimentelle behandlingen. Den andre halvparten vil bli med i kontrollgruppen. Det er nødvendig å ha en kontrollgruppe for å oppdage en forskjell mellom de som får behandling med mikrobobler og de som ikke får det. 

Alle pasienter vil før oppstart av behandling gjøre en bildeundersøkelse med CT (computed tomography), som et utgangspunkt før behandlingsstart. Pasienter som er valgt ut til å motta eksperimentell behandling vil innen en time etter cellegiftbehandlingen motta injeksjoner med mikrobobler, ni ganger med jevne mellomrom. Dette samtidig som svulsten i bukspyttkjertelen blir behandlet med ultralyd. Dette tar ca. 30 minutter og vil foregå i et separat rom i nær tilknytning til poliklinikken. Det er en lege, kreftsykepleier og en ingeniør tilstede under behandlingen. Behandlingen blir gjentatt etter hver cellegiftkur til behandlingen skal evalueres med CT-undersøkelse igjen. Dette skjer som regel etter ca. åtte uker.

Pasienter i kontrollgruppen får cellegift og skal til CT-undersøkelse etter ca. åtte uker, på vanlig måte. På bildene måler vi forskjellen i respons på behandling mellom de som har fått eksperimentell behandling i tillegg til cellegift og de som kun har fått cellegift.

Det kan bli aktuelt å gjøre en MR-undersøkelse (magnetisk resonans) av bukspyttkjertelen i tillegg til CT-undersøkelsen. Dette vil bare være aktuelt for noen pasienter og vi kan utelate det hvis pasienten ikke ønsker det. 

Alle pasienter kan selvsagt trekke seg fra studien på hvilket som helst tidspunkt.

Det blir registrert opplysninger fra pasientjournalen din om laboratoriesvar fra blodprøver og type kreftsvulst. Det blir også registrert opplysninger om bildediagnostikk. Etter hver behandling vil eventuelle bivirkninger av behandlingen bli registrert. Etter at studien er fullført kan det i tillegg bli aktuelt å registrere opplysninger om forskjeller i hvordan det har gått med de to pasientgruppene ett år etter behandlingen, med hensyn til utvikling av sykdommen. Alle opplysninger som blir registrert blir behandlet strengt konfidensielt. Studien er godkjent av Regional Etisk Komite og av Statens legemiddelverk.

Kontaktinformasjon

Studien er avsluttet.
Har du spørsmål kan du ta kontakt med prosjektleder Margrete Haram, epost: margrete.haram@stolav.no.