Ultralydmetode for å bestemme grad av forsnevring i halspulsåren

Hensikten med studien er å utvikle en ny ultralydmetode for å bestemme grad av forsnevring (stenose) i halspulsåren (carotis interna).

Om studien

Hensikten med studien er å utvikle en ny metode ved bruk av ultralyd som sikrer bedre angivelse av forsnevringsgrad i halspulsåren. Studien innebærer at halspulsåren blir undersøkt med vanlig ultralyd og deretter med en nyutviklet ultralydmaskin med nyutviklet programvare.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Dersom du har fått påvist en forsnevring på et halskar ved CT-undersøkelse, vil du være aktuell for deltakelse i studien.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Hver studiedeltaker blir undersøkt av fem ulike leger. Alle undersøkelsene blir gjort samme dag. Til samen tar dette ca. tre timer.

Ved behov blir det servert et lite måltid, og reise og parkeringsutgifter blir kompensert.

Kontaktinformasjon

Arne Seternes, overlege og  forsker, kirurgisk klinikk, St.Olavs hospital
Telefon: 72 82 84 68
E-post: arne.seternes@stolav.no