Utvikling av digitale løsninger for hjernerystelse (DiSCo)

Har du langvarige plager etter hjernerystelse? Vil du være med å utvikle og teste brukervennlighet av nye digitale løsninger i en forskningsstudie? Ved St. Olavs Hospital pågår det en studie av personer som har hatt en lett hodeskade, ofte kalt hjernerystelse. Som deltaker i studien vil du få anledning til å teste ut en ny app for symptomkartlegging og et bærbart biofeedback-system for forebygging av hodepine.

Om studien

DiSCo står for “Digital Solutions for Concussion”. I denne studien ønsker vi å undersøke brukervennligheten nye digitale løsninger for deg med langvarige plager etter hjernerystelse. Som deltaker i studien vil du teste de digitale løsningene to ganger på sykehuset. I tillegg vil du i en periode få prøve ut løsningene hjemme slik at forskerne kan undersøke hvordan løsningene fungerer i praksis. 

Dame som ligger på sofaen og ser på mobilen sin.


Vitenskapelig tittel

Digital symptomkartlegging og hjemmebasert biofeedbehandling etter lette hodeskader: en utviklings- og brukervennlighetsstudie

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er avsluttet

Hvem kan delta?

For å være aktuell for studien må hjernerystelsen ha skjedd for minst 3 måneder siden, og du må fortsatt ha betydelige plager, for eksempel med hodepine, slitenhet, svimmelhet, lys- og/eller lyd ømfintlighet, opplevde vansker med konsentrasjon og hukommelse, med mer). 

Du må også ha tilgang på en smarttelefon (iOS eller Android) og ha minst 3 måneders erfaring med bruk av denne.

Hva innebærer studien?

I løpet av studien deltar du på to uttestingssesjoner på sykehuset og en fire-ukers hjemmetestingsperiode. Hver uttestingssesjon på sykehuset har en omtrentlig varighet på 1,5 time. I den påfølgende fire-ukers hjemmetestingsperioden blir du bedt om å gjøre daglige registreringer i appen for symptomkartlegging, samt gjennomføre én biofeedback-økt med en varighet på 10 minutter hver dag. Total tidsbruk i denne uttestingsperioden er beregnet til 11-15 minutter daglig. 

Vær oppmerksom

Det understrekes at dette er en utprøving av de digitale løsningene, og at dette ikke er klinisk dokumentert behandling eller helsehjelp.

Kontaktinformasjon

Dersom du er interessert i mer informasjon kan du melde interesse til doktorgradsstipendiat Gøril Storvig på e-post: goril.storvig@ntnu.no

Din henvendelse vil være helt uforpliktende.