Utvikling av et terapeutisk sykehusbygg

Lys og mørke har betydning for søvn og psykisk helse. Formålet med studien er å undersøke om det er mulig å justere lysspekteret i en sykehusavdeling slik at det fører til raskere bedring og kortere innleggelse.

Om studien

De siste årene har det kommet ny kunnskap om betydningen lys og mørke har for søvn og psykisk helse. Spesielt har det blitt vist at blått lys på kvelden er ødeleggende for døgnrytmen, mens det å blokkere blått lys på kvelden kan være en ny og effektiv medikamentfri behandling for alvorlige psykisk lidelser. I dette prosjektet vil vi bruke en lysteknologi som gjør at vi kan justere fargen på lyset i løpet av døgnet. Dermed kan vi lage et lysmiljø hvor det ikke er blått lys på kvelden og natten, mens det er vanlig lys resten av døgnet. Dette lyset oppleves oransje.

Formålet med studien er å undersøke om det er mulig å justere lysspekteret i en sykehusavdeling slik at det fører til raskere bedring og kortere innleggelse. 


Vitenskapelig tittel

Bruk av lys i psykiatrisk sykehusbygg for å redusere liggetid og stabilisere søvnrytmen ved akutt innleggelse. En randomisert kontrollert studie.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Alle som blir akuttinnlagt på St. Olavs hospital, avdeling Østmarka kan delta i studien.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Vi bruker loddtrekningsmetoden for å bestemme om du blir innlagt i en avdeling med et blåblokkert lysmiljø mellom kl 18.30 og 07.00 eller i en identisk avdeling med normalt lys hele døgnet. All annen behandling og undersøkelser er som normalt. 

Kontaktinformasjon

Håvard Kallestad 
Telefon: 73 82 30 30
E-post: havard.kallestad@ntnu.no