Midt imellom

En podkast fra Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Midt. Vi tar opp aktuelle tema om livets skyggesider. Rådgivere, forskere og andre fagfolk gir deg kunnskap, historier og perspektiv.

 • Betenkt jente med rødt hår, og med lue.
  30. januar 2024
  Episode 5: Å snakke med barn

  Iblant opplever vi som hjelpere at et barn sier, eller gjør noe, som vekker vår bekymring. Men hva skal vi gjøre med bekymringen? Og hvordan få barnet til å fortelle?

 • Knyttneve. Foto: AdobeStock
  5. oktober 2023
  Episode 4: Ungdom med voldsproblematikk

  Mens statistikken i flere tiår viste at stadig færre unge var involvert i vold, har trenden snudd de siste årene. Den økende ungdomsvolden, med stadig yngre voldsutøvere, utfordrer familier, lærere, politi og hjelpeapparatet. Men hva handler volden om? Hvordan kan vi forstå den?

 • Gutt
  5. oktober 2023
  Episode 3: Skadelig seksuell adferd

  Alle mennesker er født med en seksualitet. Seksualitet er en del av personligheten og driver oss til å søke kjærlighet, nærhet og glede. Men i blant tråkker seksualiteten vår på grensene til andre. Hva gjør vi når den sunne seksualiteten gå...

 • Illustrasjon
  22. juni 2023
  Episode 2: Tortur

  I Norge lever det flere titalls tusen personer med flyktningbakgrunn, som har vært utsatt for tortur. Hva gjør tortur med mennesker og hvordan kan vi hjelpe dem som har vært utsatt?

 • Eldre mann med høretelefoner. Lukkede øyne og hevede hender
  22. juni 2023
  Episode 1: Alderisme

  Å bli eldre innebærer mange ting, blant annet opplever mange å bli møtt med aldersdiskriminering: WHO bruker begrepet alderisme. De slår fast at en av to har fordommer ovenfor eldre. Men hvem snakker de eldres sak?

Sist oppdatert 05.10.2023