Midt imellom

En podkast fra Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Midt. Vi tar opp aktuelle tema om livets skyggesider. Rådgivere, forskere og andre fagfolk gir deg kunnskap, historier og perspektiv.

    Sist oppdatert 11.04.2024