Episode 2: Tortur

I Norge lever det flere titalls tusen personer med flyktningbakgrunn, som har vært utsatt for tortur. Hva gjør tortur med mennesker og hvordan kan vi hjelpe dem som har vært utsatt?

RVTS Midt
Publisert 22.06.2023
Sist oppdatert 04.06.2024
Illustrasjon

Mennesker som har overlevd tortur, er en spesielt sårbar gruppe i samfunnet vårt. Ifølge Røde Kors sin rapport «Torturert og glemt?» blir de ofte ikke fanget opp av det offentlige hjelpeapparatet, og de kommer ikke med krav på egne vegne.
 
I denne podcastepisoden diskuterer vi temaet tortur og hva slags oppfølging og hjelp torturoverlevere trenger.
 
I studio har vi med oss Nora Sveaass som er psykolog og professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Hun har vært medlem i FNs torturkomité i åtte år og er i dag en del av FNs underkomité for bekjempelse av tortur.
 
Håkon Stenmark er psykologspesialist og jobber blant annet med behandling av flyktninger som har vært utsatt for tortur i klinikken til RVTS Midt: Poliklinikk for flyktningehelse, traumer og tortur.
 
Kommunikasjonsrådgiver ved RVTS Midt, Unni Skoglund, leder samtalen.