Episode 7: Emosjonell vold

Emosjonell vold er en av de minst utforskede voldsformer – dette på tross av at utbredelsen er betydelig og konsekvensene er mange, og like alvorlige som flere andre voldsformer. NTNU-professor Øyvind Kvello, og Siri Leraand og Marita Sandvik fra RVTS Midt, vier denne spesialepisoden til dette viktige temaet.​

Publisert 04.06.2024
Et barn sitter på huk og gråter. Skyggen av en sint mann i bakgrunnen

Foto: AdobeStock

Emosjonell vold er et begrep som ikke er vanlig å bruke i store deler av hjelpeapparatet. Det medfører en betydelig risiko for at fagfolk overser denne formen for krenkelser som blir underkommunisert og dermed udokumentert.

RVTS Midt og Øyvind Kvello har fokus på både foreldrerollen og hjelperrollens betydning for barns utvikling. De har særlig fokus på arbeid i høykonfliktfamilier og arbeid med æresrelatert vold og hvordan vi kan arbeide med disse utfordringene. Barnestemmen og barns behov kan lett bli borte i arbeid med disse komplekse sakene. Kvello er opptatt av at fagfolk ikke må overse barn som lever i usunne familiesystem, men lytte til barn og styrke deres mestringsstrategier på ulike måter. Vi må anerkjenne dem og bekrefte gyldigheten av deres opplevelser, samtidig som vi arbeider med de voksne i familien.

I podkastepisoden kommer Kvello og RVTS Midt inn på nyttige verktøy som www.snakkemedbarn.no og www.jegvet.no

Øyvind Kvello har laget en samtaleguide som kan brukes for å avdekke om barn blir utsatt for emosjonell vold. Guiden finner du her: www.rvtsmidt.no/tema/vold-og-seksuelle-overgrep/barn-og-unge/SpørsmålsguideEmosjonellVold

 

Her finner du episoden: