- Gir en følelse av å behandle levende vev

– Fremtiden for sikker opplæring av kirurger, mener nevrokirurg og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommer, Øystein Petter Nygaard, om ny simulator for spinalkirurgi.

Christina Yvonne Olsen
Publisert 15.10.2015
Sist oppdatert 30.05.2016

Nylig testet 12 kirurger ved St. Olav ut den nye simulatoren for spinalkirurgi, som de første i Norge.

– Denne type opplæring er nyttig både for helt ferske kirurger, og også for de som har arbeidet noen år innen dette feltet. Man får trening i bruk av ulike instrumenter, bruk av mikroskop for å operere gjennom små åpninger, og man kan la kirurgen få utfordringer underveis som blødning fra ulike strukturer og hull på durahinnen som må syes og så videre. Man kan også trene på ulike typer operasjoner, før man begynner å være med på operasjonsstua, forteller Nygaard.

Har manglet alternativer

Innenfor spinalkirurgi (operasjoner på rygg og nakke - som drives av både nevrokirurger og ortopeder) har det frem til nå manglet gode simulatorer. Innen en rekke kirurgiske spesialiteter er det forsøkt å utvikle simulatorer som kan gi sikker opplæring av kirurger før de starter sin kirurgiske opplæring på pasienter under kyndig veiledning. Alternativene til en simulator er bruk av forsøksdyr eller kadaver (lik).
– Bruk av forsøksdyr er ikke egnet, kadavertrening kan være nyttig, men gir ikke den samme opplevelsen av å behandle ulike typer vev som i en virkelig situasjon ved operasjon på levende mennesker. Denne simulatoren lar kirurgen operere rent fysisk på en modell som gir tilnærmet samme følelse av vev som i levende live, bruke sine vanlige instrumenter, sitt eget mikroskop og gir en følelse av å behandle levende vev. I tillegg kan en instruktør følge med under hele «operasjonen» via sideoptikken på mikroskopet, fortsetter Nygaard.

Realistisk

Kurset som nylig ble arrangert på en nevrokirurgisk operasjonsstue ble arangert som et samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakketjenester og Innovative Surgical Training Technologies (ISTT) Leipzig University of Applied Sciences.

– Rapportene etter kurset var meget gode både fra ferske og mer erfarne kirurger. Simulatoren gir en meget realistisk følelse av å operere inne i ryggen. Mulighetene for tilbakemelding fra erfaren instruktør underveis er imidlertid viktig for at læringspotensialet skal kunne tas helt ut. Vi tror at dette representerer fremtiden for sikker opplæring av kirurger, og med utbygging av modellen til flere typer operasjoner vil dette være meget verdifullt. Målsettingen er å lage et godt opplæringsprogram for kirurger som både gir rask progresjon for den enkelte kirurg, og ivaretar sikkerheten for våre pasienter, avslutter Øystein Petter Nygaard.

Se flere bilder fra operasjonsstua når kirurgene trener