– Pasienter med ruslidelser finnes i alle avdelinger

Opptil 20 prosent av alle somatiske innleggelser på St. Olav er alkoholrelaterte. For rusklinikken er utfordringen å finne dem.

Publisert 29.10.2015
Sist oppdatert 30.05.2016

– Pasienter med ruslidelser finnes i alle samfunnslag, og de finnes i alle avdelinger på sykehuset. Ortopedisk, medisinsk, nyfødt og så videre. Vi er avhengig av resten av sykehuset for å finne disse pasientene. De finnes, og vi tar gjerne i mot dem. Det handler kanskje om å tørre å stille de vanskelige spørsmålene, sier overlege ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin og russpesialist, George Mjønes, som var en av flere som holdt innlegg på rusklinikkens fagseminar denne uken.

Per oktober i år, har rusakuttavdelingen vært i drift i ett år. De har fire sengeplasser for pasienter med behov for akutt avrusning og abstinensbehandling i 72 timer, i tillegg til at de disponerer fem fleksible behandlingsplasser på Lade behandlingssenter, utover 72 timer.
Bestilling av tilsyn av rusakutt-teamet gjøres via sykehuset interne systemer, ellers finnes det også et døgnåpent telefonnummer. Det er også flere veier inn til rusakutt, både fastlege og legevakt kan ta kontakt.
– Henvendelser til rusakutt går på abstinensbehandling etter innleggelse, oppfølging etter overdose, alvorlig eskalerende bruk av rusmidler/legemidler og i situasjoner der utsettelse av avrusning kan medføre alvorlig tap av sosial situasjon. Etter en vurdering kan vi da tilby innleggelse i rusakuttavdeling eller poliklinisk behandling, eventuelt kan vi også henvise videre til elektiv avrusning. Noen ganger ser vi også at det er primærhelsetjenesten som er riktig tilbyder av den nødvendige helsehjelpen, forteller Mjønes.


De har positive erfaringer med å ha standardisert forløpet til ruspasienten.
– Sømløse polikliniske forløp etter utskrivelse fra rusakutt viser seg å være en viktig faktor for et best mulig resultat for pasienten.

Etter ett års drift med rusakutt, har de registrert 339 henvendelser og 270 innleggelser. Gjennomsnittsalderen på ruspasienten er 43 år, og det er ofte en mann. Gjennomsnittlig liggetid er to dager og fem timer.
– Hoveddiagnosen hos våre pasienter er skadelig bruk eller avhengighet av alkohol, tallene våre viser at dette gjelder 71 prosent av ruspasientene, sier Mjønes.