– Til inspirasjon for byutvikling i hele landet

Onsdag 17. juni ble Trondheim offisielt Norges mest attraktive by, da statsråd Jan Tore Sanner overrakte prisen «Attraktiv by» i Kunnskapssenteret.

Christina Yvonne Olsen
Publisert 08.09.2015
Sist oppdatert 30.05.2016

En levende urban bydel med pasienten i sentrum. Høye ambisjoner. Utholdenhet. Forbilde og ideal. Det manglet ikke på superlativene da Rita Ottervik på vegne av byen sin mottok prisen, hovedsakelig begrunnet i den medisinske bydelen som St. Olavs Hospital utgjør så nært bykjernen.
– En meget gjev pris, som vi er umåtelig stolte av å få. Vi er så stolte av våre sykehusansatte og all forskning og behandling som foregår inne på sykehuset, og i dag er vi også litt ekstra stolte av utsiden og den delen av Trondheim som har blitt en egen helsebydel, sa en tydelig fornøyd ordfører Ottervik under overrekkelsen.

Juryleder Erling Dokk Holm påpekte at plasseringen av St. Olavs Hospital som en sentral del av byen, er av vesentlig betydning for byutvikling.
– Det er først og fremst fordi det er praktisk anvendbart. Det ligger god læring i det, og St. Olav har en sterk forbildefunksjon her. Sykehuset er et uttrykk for framsynthet i å bygge by. Denne prisen fortjener Trondheim og St. Olavs Hospital så usedvanlig godt, sa jurylederen.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner delte ut prisen, og kunne berette om stor variasjon i utvalget av godt over 300 nominerte kandidater.
– En by kan ikke være attraktiv uten å ha et godt bymiljø. Byene våre vokser raskt, og vi trenger å utvikle de gode byrommene der menneskene kan trives. Sykehuset her går godt inn i byen, her er det skapt gode byrom for mennesker og aktivitet. Sykehus i byen er miljø og helse i god kombinasjon, og det er med på å gjøre byen attraktiv. En veldig god vinner, sa Sanner.