50 millioner til NorCRIN

Norwegian Clinical Research Infrastructure Network (NorCRIN), som driftes fra St. Olavs Hospital, er tildelt 50 millioner kroner fra Forskningsrådet.

Frode Nikolaisen
Publisert 08.09.2015
Sist oppdatert 30.05.2016

Siv Mørkved
​Forskningsrådet deler i 2015 ut til sammen rundt 1,3 milliarder kroner til forskningsanlegg, laboratorier, utstyr og databaser. Til sammen 29 prosjekter har vunnet frem i kampen om midler, skriver Forskningsrådet på sine nettsider.

- Aldri før har en slik tildeling til forskningsutstyr, laboratorier og databaser vært så relevant for næringslivet. Vi trenger et kunnskapsintensivt næringsliv, og forskning og kunnskap gir Norge konkurransefortrinn, sier fungerende kunnskapsminister Elisabeth Aspaker.

Søknaden fra St. Olavs Hospital om midler til NorCRIN var den eneste søknaden fra et helseforetak som nådde opp.  NorCRIN er et nettverk mellom forskningsstøttekontorene ved St. Olavs Hospital, Oslo Universitetssykehus, Stavanger Universitetssykehus, Akershus Universitetssykehus, Universitetssykehuset i Tromsø og Haukeland Universitetssykehus. Ansvar for koordinering og drift av nettverket er lagt til St. Olavs Hospital.

Nettverket har som mål å tilby forskningsstøtte innenfor et bredt spekter av kliniske studier, fra biomedisin til utprøving av nye legemidler. NorCRIN er den norske delen av et større europeisk forskningsnettverk, ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network).

- Tildelingen fra Forskningsrådet skal bidra til økt samarbeid om flere større kliniske studier av høy kvalitet i Norge, sier forskningssjef Siv Mørkved ved St. Olavs Hospital.