Felles journal gir tryggere pasientbehandling

Bedre tilgang til helseopplysninger fører til at pasienter får en raskere og tryggere behandling. Sykehusene i Helse Midt-Norge etablerer fra 5. oktober felles journal.

Publisert 06.10.2015
Sist oppdatert 30.05.2016

​Etablering av felles journal i Helse Midt-Norge innebærer at journalopplysninger for pasienter som behandles ved flere sykehus i Midt-Norge er tilgjengelig for helsepersonell ved disse sykehusene.

Dette gjelder sykehusene i Molde, Ålesund, Volda, Kristiansund, Trondheim, Røros, Orkdal, Levanger og Namsos, samt tilhørende lokasjoner innenfor rus og psykiatri.

Dette resulterer i en raskere og tryggere behandling for pasienten og samtidig blir belastning mindre for pasienten som slipper å gjenfortelle /dele informasjon fra forrige sykehusbesøk.

Vinn-vinn-situasjon

– Dette er en etterlengtet endring som kommer alle pasienter til gode, sier fagsjef Odd Veddeng ved Møre og Romsdal på vegne av de andre fagsjefene i regionen.
– Endringen er spesielt gunstig for pasienter som er i et behandlingsforløp mellom to sykehus, for eksempel kreftpasienter. Her vil helsepersonell på hvert sitt sykehus ha tilgang til den samme informasjonen om pasienten, noe som igjen fører til en tryggere pasientbehandling avslutter Veddeng.

Torgrim_Tandstad_felles_journal_250.jpg
Ved St. Olavs Hospital har avdelinger i Kreftklinikken vært pilot for løsningen en måneds tid. Overlege Torgrim Tandstad i Kreftklinikken er svært positiv til utviklingen.
– På papiret ser dette ut som en liten endring, men for klinikere har det en enorm nytteverdi. I tillegg oppleves det som en sikkerhet for alle parter at man kan ha tilgang til journaler fra Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag. Arbeidet går raskere for de ansatte og kvaliteten på jobben blir bedre, sier Tandstad.
– Det er en vinn-vinn-situasjon for både klinikere og pasienter, sier Tandstad.

Pasientrettigheter

At det nå er åpnet for felles journal på tvers av sykehusene innebærer ikke at alle kan se journalen til pasienten. Det er kun helsepersonellet som behandler pasienten som får tilgang til journalen.

Pasienten skal være trygg på at pasientrettighetene ivaretas i like stor grad som før, selv om det nå åpnes for felles journal.

Spørsmål og svar

Hva innebærer «felles journal»?

Etablering av felles journal i Helse Midt-Norge innebærer at journalopplysninger for pasienter som behandles ved flere sykehus i Midt-Norge er tilgjengelig for helsepersonell ved disse sykehusene. Dette gjelder sykehusene i Molde, Ålesund, Volda, Kristiansund, Trondheim, Røros, Orkdal, Levanger og Namsos, samt tilhørende lokasjoner.

Kan alle se journalen min?

Det er kun det helsepersonellet som behandler deg som får tilgang til journalen din. Det stilles fremdeles de samme strenge krav til informasjonssikkerhet og taushetsplikt som tidligere.
Helse Midt-Norge har gjennomført en grundig prosess for å sikre at dine rettigheter blir ivaretatt på en god måte. All tilgang til journal logges slik at vi også har mulighet for å se hvem og når noen har åpnet journalen din. Helse Midt-Norge gjennomfører regelmessig kontroll av disse loggene.

Hva er fordelene med felles journal?

Gjennom at helsepersonellet i Helse Midt-Norge har tilgang til journalopplysninger fra alle sykehusene i Midt-Norge får du som pasient:

  • Sikrere behandling – Helsepersonellet får et bedre beslutningsgrunnlag i din behandling.
  • Raskere behandling – Helsepersonellet bruker mindre tid på å innhente opplysninger fra andre sykehus da opplysningene allerede ligger i din journal. Dette vil også redusere behovet for å gjenfortelle fra ditt forrige sykehusbesøk.

Hvorfor har ikke dette blitt gjort tidligere?

Det har først blitt gitt åpning i lovverket (pasientjournalloven) fra 1.1. 2015 for å samarbeide om felles journaler på tvers av foretaksgrensene.

Omfatter dette fastlegen min eller andre deler av helsevesenet?

Denne konkrete endringen omfatter kun sykehusene i Helse Midt-Norge. Det jobbes imidlertid på mange kanter for å forbedre samhandlingen mellom aktørene i helsevesenet. Inntil videre vil imidlertid ikke fastlegen, sykehjem, private behandlingsinstitusjoner ha tilgang til journalen din fra sykehusene i Midt-Norge og omvendt. Dokumentasjon på pasientbehandlingen din må derfor fremdeles sendes mellom disse aktørene.