Felles språk hever sikkerheten

PedSAFE innføres nå ved Barne- og ungdomsklinikken. Dette skal øke ansattes kompetanse i systematisk vurdering av syke barn og ungdommer og kommunikasjonen mellom ulike fagmiljøer bedres og trygges.

Frode Nikolaisen
Publisert 15.10.2015
Sist oppdatert 30.05.2016

Kari Risnes og randi Salvesen ved Barne- og ungdomsklinikken. Foto: Frode Nikolaisen
– Reaksjonene fra ansatte så langt tyder på at det nye systemet vil gi en større trygghet i arbeidshverdagen, sier avdelingssjef Randi Salvesen ved Barn intensiv.

Internasjonalt system

Sammen med avdelingssjef Kari Risnes forteller Salvesen om innføringen av PedSAFE ved Barne- og ungdomsklinikken (BUK). PedSAFE, forkortelse for Pediatric Systematic Assessment and communication For preventing Emergencies, er et internasjonalt utdannings- og treningsprogram hvor det settes fokus på å øke helsepersonells kompetanse i systematisk å vurdere syke barn og ungdommer, iverksette tiltak og kommunisere presist og objektivt.

Systemet ble først innført i Norge ved Ahus. BUK ved St. Olavs Hospital har siden tidlig i sommer jobbet med innføring av systemet her. Opplæring og tilpassing til lokale forhold har så langt gått bra, i følge Risnes og Salvesen. BUK har også benyttet Medisinsk simulatorsenter i opplæringen.

– PedSAFE handler egentlig om to ting. For det første er det snakk om en systematisk måte å vurdere barn innlagt på sykehus slik at man raskt fanger opp klinisk forverring. Dette gjøres ved hjelp av et skåringssystem som følger pasienten hele veien, sier Kari Risnes.

Viktig med felles språk

– Samtidig inneholder PedSAFE kommunikasjonsm​odellen ISBAR som er en standardisert måte å kommunisere om pasienten på. Dette skal hindre feilvurderinger eller misforståelser, sier Risnes.

I følge Randi Salvesen gir det nye systemet en ekstra trygghet for de ulike faggruppene i behandlingsforløpene når alle snakker et standardisert språk.
– Dette sikrer et felles språk som alle til enhver tid forstår. Det gjør hverdagen både enklere og tryggere, sier Salvesen.

Publisert 14.10.2015.