Folkehelseprofiler for Trondheim og Sør-Trøndelag

Folkehelseprofiler for kommuner i Norge og de fire største byene er nå tilgjengelige for nedlasting fra Folkehelseinstituttets nettsider. Det er første gang FHI publiserer folkehelseprofiler for bydeler. Nedenfor finner du direkte inngang til Trondheim med 182 000 innbyggere og Sør-Trøndelag med 306 000.

Christina Yvonne Olsen
Publisert 08.09.2015
Sist oppdatert 30.05.2016

- Kommunar og fylkeskommunar skal ha oversikt over helsetilstand og faktorer som påvirker helsetilstanden. Folkehelseprofilene er utformet for å hjelpe lokale myndigheter til å identifisere folkehelseutfordringene, heter det på nettsidene til Folkehelseinstituttet.