Hent skal bygge nytt psykiatribygg på Østmarka

Prosjekteringen av det nye akuttbygget på Østmarka går etter planen. Det ble levert fire anbud på bygget og det er nå bestemt at Hent skal være entreprenør. – Det er godt å se at vi har truffet på kostnadsestimatet, sier administrerende direktør Nils Kvernmo.

Frode Nikolaisen
Publisert 08.09.2015
Sist oppdatert 30.05.2016
En person som går på et jorde

En mann og kvinne som står utenfor en bygning
Det var i desember 2014 at styret ved St. Olavs Hospital godkjente forprosjektet for det nye akuttbygget på Østmarka. Styreleder Milian Myraunet sammenlignet da forholdene i psykisk helsevern med det nye sykehuset på Øya, der det fortrinnsvis er somatisk virksomhet.

– Dette er første steg i oppgraderingen av bygningsmassen i psykisk helsevern, sa Myraunet.

Møte dagens behov

En person og et barn som går utenfor en bygning
St. Olav Eiendom har nå kjørt en anbudskonkurranse på totalentreprise der det kom inn fire anbud. Av disse ble anbudet fra Hent vurdert som det mest fordelaktige ut fra tildelingskriteriene, og prosjektet kan realiseres innenfor kostnadsrammen på 245 millioner kroner. Finansieringen skjer gjennom et lån på 100 millioner kroner fra Helse Midt-Norge, salg av St. Olav-eiendom for minimum 70 millioner og økte årsoverskudd inntil 75 millioner.

Administrerende direktør Nils Kvernmo har tidligere vært opptatt av at bygningsmassen på Østmarka må oppgraderes til å møte dagens behov. Han gleder seg til det nye bygget kan ta i mot pasienter.
– Nå har vi vært gjennom en anbudsrunde og den viser at vi har truffet bra på kostnadsestimatet. Det er flott å se at prosjektet blir slik vi har planlagt, sier Kvernmo.

Les også: Høster gevinst av psykiatribygg

Ferdig i november 2017

Kontrakt med Hent signeres denne uken og prosjektet går deretter inn samhandlingsfase og detaljprosjektering. Allerede i oktober starter rivearbeider på området.

Detaljreguleringsplan for området sluttbehandles etter planen i Trondheim bystyre i januar 2016 og tidligst byggestart er februar 2016. Nytt psykiatribygg på Østmarka er planlagt i et område som er fredet og det er gjort avklaringer med Riksantikvaren i forhold til dette.
Planlagt overlevering av bygget er satt til november 2017.