Hvite ambulanser i bybildet

Prosjekt tester ut transport av ferdigbehandlede pasienter i hvite biler. - Det handler om rett ressurs til rett pasient, og å styrke akuttambulansenes tilstedeværelse, sier ambulansesjef Erlend Sundland.

Christina Yvonne Olsen
Publisert 15.10.2015
Sist oppdatert 30.05.2016

Mandag 12.10.15 er oppstarten for et nytt og spennende prøveprosjekt for ambulansetjenesten i Midt-Norge. Pasientreiser, ambulansetjenesten og regional støttefunksjon (FSF) skal gjennomføre et prøveprosjekt på differensiert ambulansetjeneste.
- Dette vil være et viktig element for å styrke fremtidig prehospital akuttmedisin, ved at de tradisjonelle gule ambulansene i større grad skånes for rene transportoppdrag, noe som styrker akuttambulansenes tilstedeværelse, sier avdelingssjef for ambulansetjenesten, Erlend Sundland.

Bakgrunnen for å kunne gjøre dette er ny Akuttforskrift som definerer ambulansetjeneste som en ressurs der pasienten har behov for akuttmedisinsk behandling eller overvåkning. Da blir slike hvite biler mulig å bemanne med andre enn ambulansepersonell.

Økende oppdragsmengde

Oppdragsmengden til ambulansetjenesten i Midt-Norge utgjorde i 2014 nærmere 86.000 oppdrag. Alle oppdrag ble utført med en og samme ressurs, akuttambulansen. Prognoser frem mot 2020, estimerer oppdragsmengden til 120.000 ambulanseoppdrag. På bakgrunn av stadig økende oppdragsmengde av svært ulik karakter, er det nødvendig å vurdere om en differensiering av tjenestetilbudet vil bidra til at rett ressurs brukes riktig.

Rett ressurs til rett pasient

For pasienter som har behov for overvåking og behandling under transport er det hensiktsmessig å bruke «skarpeste» ressurs, som de gule akuttambulansene representerer. Transport av pasienter som er ferdigbehandlet på spesialisert behandlingsnivå og skal tilbake til lokale sykehus/kommunal institusjon eller til hjemmet, kan oftest utføres med et enklere oppsett. Det samme antas å gjelde en vesentlig del av transporter til sykehus, der pasientens tilstand er stabil og avklart, og der det ikke trengs undersøkelse, overvåking eller behandling under transport. Det handler om at rett ressurs blir brukt til rett pasient. En differensiering av tjenesten med enklere biler og lavere krav til personellet vil gi reduserte kostnader og økt lokal tilstedeværelse av akuttressursen.

Prøveperiode

12.10.2015 Fra 1100-15 – Opplæring av alle involverte.

13.10.2015 Fra 0800 – Til 1800 – Drift
14.10.2015 Fra 0800 – Til 1800 – Drift
15.10.2015 Fra 0800 – Til 1800 – Drift
16.10.2015 Fra 0800 – Til 1800 – Drift

Område

Primært innenfor Trondheim kommune.

Personell

Bemannes av personell fra ambulansetjenesten og portører.

Evaluering

Etter endt prøveperiode blir prosjektet evaluert og rapporten blir lagt ut på samarbeidsrommet til ambulansetjenesten.