Kontraster viskes ut

Blogg - Nils Kvernmo: Det nye universitetssykehuset er bygd uten arealer for psykisk helse. Ved utgangen av 2015 er det spesielt gledelig for meg å konstatere at vi har begynt jobben med å gjøre opp for denne uretten.

Publisert 18.12.2015
Sist oppdatert 20.07.2016

​Psykisk helse er selvfølgelig like viktig som fysisk helse for et godt liv. Den 16. april 2012 skrev jeg en blogg under overskriften «En ubehagelig kontrast» etter et besøk på Østmarka psykiatriske sykehus. Jeg så med egne øyne den store forskjellen i bygningsmessig standard mellom det nye sykehuset på Øya, og de psykiatriske sykehusavdelingene på Østmarka og Brøset. Det slo meg sterkere enn før; Det integrerte universitetssykehuset er oppsiktsvekkende nok bygd uten arealer for psykisk helse.


Ved utgangen av 2015 er det spesielt gledelig å konstatere at vi har begynt jobben med å gjøre opp for denne uretten. Arbeidene med et nytt akuttbygg på Østmarka er i gang, og et flott bygg vil stå ferdig i siste del av 2017. Styret har også full oppmerksomhet på arbeidet med å få flyttet sikkerhetspsykiatrien fra Brøset til et nytt bygg på Østmarka. En håpløs diskusjon om tildeling av eiendomsverdiene mellom de tre offentlige grunneierne Sør-Trøndelag fylkeskommune, Statsbygg og St. Olavs Hospital har hindret en løsning for en utsatt pasientgruppe i 10 år. Historikken er lang og kompleks, jeg nøyer meg med å si at jeg håper fornuften seirer - gjerne med politisk hjelp.


Vårt langsiktige mål er fortsatt et egnet senter for psykisk helse i det integrerte universitetssykehuset på Øya. Dette målet er nærmere og innen rekkevidde med regjeringsbeslutningen tidligere i år om utbygging av en sentral universitetscampus. Senter for psykisk helse skal samle akuttpsykiatri, poliklinikker, forskning og helsefagutdanninger inklusive psykologi i ett bygg, knyttet sammen med Nevrosenteret. Vi arbeider for at dette blir vedtatt i fase 1 i campusutbyggingen. Når det kommer, vil det være et sterkt signal om at psykisk helse er et prioritert område, og at det er klar sammenheng mellom psykisk og fysisk helse. Forskning på dette skal prioriteres høyt i universitetssykehuset som har to psykologer med nobelpris i medisin.


Nå nærmer julen seg raskt. Det er da spesielt betimelig å oppfordre alle arbeidsplasser til å ta initiativ til å få til noe for de som har det vanskeligere enn oss, og det finnes mange verdige formål. Julehøytiden er også en mulighet for mange til å senke skuldrene. For meg står to verdier sentralt; omsorg og solidaritet.
Ta vare på hverandre.
God jul og godt nyttår.