Led hjernen din når du er på jobb

– Du evner ikke å ta vare på andre over tid, hvis du ikke tar vare på deg selv. Det var et av budskapene på mindfulnesskurs til ansatte ved St. Olavs Hospital denne uken.

Christina Yvonne Olsen
Publisert 04.11.2015
Sist oppdatert 31.05.2016

Kursene ble arrangert i regi av Arbeidsmiljøavdelingen ved St. Olav, med det overhengende målet å finne verktøy og teknikker for å håndtere en travel hverdag på en god måte.

Marthe Stornes og Ingrid Beathe Adam fra BUP Lian fant seg godt til rette på benkeradene i Kunnskapssenteret.
– Jeg har trent på mindfulness siden 2001, og ser god nytte av dette både personlig og yrkesmessig. For gir mindfulness frihetsgrader til å være tilstede og kreativ i møte med en selv og andre, både på jobb og privat. Det gjelder både som kollega og i møte med pasienten, og som mamma, kone og venn, sier Marthe Stornes.
– På jobb er det mange ulike oppgaver med ulikt fokus, og det blir ofte multitasking. Det handler også om å håndtere de akutte situasjonene som kan oppstå. Det er viktig å finne måter å roe ned på, i forhold til konstante faglige vurderinger og en arbeidsdag som kan være uforutsigbar, mener Ingrid Beathe Adam ved BUP poliklinikk Lian.

SosioIog Ivar Vehler var en av to foredragsholdere. Han har spesialisert seg i ledelse og personalpsykologi. Hans medinstruktør Viggo Johansen levde som buddhistmunk i fire år med Dalai Lama som lærer, og har siden studert filosofi og kognitiv terapi.

– Den største gaven man kan gi et annet menneske, er din udelte oppmerksomhet. Man kan si at mindfullness er oppmerksomhetstrening der man trener på tilstedeværelse. Det handler om å være våken og til stede i eget liv og få med seg hva som skjer, sa Vehler under det første kurset.
– Mindfulness er selvledelse der det handler om å lære seg å lede egne instinkter. Oppmerksomheten kan trenes, var noe av Johansen sa.

De kom også med konkrete tips til å lede hjernen når man er på jobb, som kanskje kan komme flere til nytte:

1. Prioriter prioritering
2. Gjør de vanskeligste oppgavene først
3. Få gjøremål ut av hodet, ned på papir
4. Utfør én oppgave av gangen
5. Ta regelmessige pauser