Nytt livredningskurskurs tilbys ansatte

– Det ligger en forventing om at helsepersonell skal kunne hjerte- og lungeredning. Derfor er det vår plikt å gi ansatte faglig oppdaterte kurs, sier Nina Brå.

Frode Nikolaisen
Publisert 06.10.2015
Sist oppdatert 30.05.2016

​Opplæring av helsepersonell i hjerte- og lungeredning er ikke noe nytt ved St. Olavs Hospital. I dag finnes 260 opplærte instruktører i organisasjonen, som igjen har ansvar for å spre sine kunnskaper ut til de øvrige helsepersonell.

HHLR

HHLR_Nina_Braa_320.jpg
I samarbeid med Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) har helseforetakene utviklet et nytt kurs for helsepersonell, HHLR (hjerte- lungeredning for helsepersonell).
– Vi har lenge samarbeidet med NRR rundt disse kursene. Det nye kurset som er utviklet rettes spesielt mot helsepersonell og det inkluderer grunnleggende kunnskap i bruk av hjertestarter, sier HLR-koordinator Nina Brå.

Det nye grunnkurset bygger på allerede eksisterende modeller, der kurs rettet mot helsepersonell har et utvidet fokus på luftveier og forebygging, det er mer tilpasset helsepersonells grunnkunnskaper.
– Grunnkunnskapene rundt hjerte-lungeredning ligger hos helsepersonell fra utdanningene. Men det er klart, kunnskap man ikke bruker ofte forsvinner. Derfor er det viktig at det øves og trenes. Den nye trenden nå er lite og ofte fremfor mye og sjelden. Ti minutter HLR i måneden er godt vedlikehold, sier Brå.

– Kan man dokumentere at man øver lite og ofte vil det kunne forskyve behovet for resertifisering og dermed redusert tidsbruk i en ellers presset hverdag. Utfallet for helsepersonell vil føre til bedre kvalitet på kunnskap og ferdigheter innen HLR, sier Brå og legger til:

– Dette er pasientsikkerhet i praksis og fører til økt kvalitet i «Kjeden som redder liv». Ikke bare sykehusinternt, men kunnskap og ferdigheter spres også ut i samfunnet for øvrig sammen med alle de dyktige og engasjerte medarbeiderne på St Olav. 

Første kurs holdt

Samarbeidet med NRR sikrer oppdatert og profesjonelt kursutstyr, som lærebøker, e-læring og kursbevis.
– I utviklingen av det nye kurset har vi også hatt sterkt fokus på tidsbruken. Vi har nå utviklet et opplegg som tar kun tre og en halv time, noe vi vet er etterspurt i klinikkene. Med det nye kurset slipper man at for mye verdifull arbeidstid går tapt, sier Brå, som har et håp om at alle de 260 instruktørene ved St. Olav har fått opplæring i de nye rutinene i løpet av 2016.

Det første HHLR-kurset ble holdt ved sykehuset i uke 24 og Nina Brå melder om positive tilbakemeldinger fra deltagerne. Det er nå anskaffet både nytt utstyr og nye lærebøker og arbeidet med de nye kursene intensiveres ut over høsten.
– Det var akuttavdelingen som var først ut, der hadde de behov for kurs for sine sommervikarer. Det sikret selvfølgelig at vi hadde topp motiverte deltagere og de meldte tilbake at det nye opplegget både er nyttig, effektivt og lærerikt.