Prisdryssende inngang til jula

Hele tre priser ble delt ut på årets siste fredagsmøte. De som sto igjen som vinnere var Torgrim Tandstad ved Kreftklinikken, Team Elektiv på ortopedisk og Avdeling for patologi og medisinsk genetikk. Vi gratulerer!

Christina Yvonne Olsen
Publisert 20.07.2016

Alle tre prisene ble delt ut av sykehusdirektør Nils Kvernmo.

And the winners are...


Forskningsprisen: Torgrim Tandstad, Kreftklinikken

Forskningsvinner Tandstad er en av to førsteforfattere på artikkelen «Patterns of relapse in patients with clinical Stage 1 testicular cancer managed with active surveillance». Tandstad og medarbeidere har her publisert data fra 2483 pasienter med testikkelkreft som er behandlet med kirurgi alene. De finner at dette forutsatt aktiv kontroll er trygt med en dødelighet etter 5 år på kun 0,3 prosent. Studien er et resultat av et mangeårig internasjonalt samarbeid og kan derfor publisere resultater fra en stor gruppe pasienter.  Studien er viktig siden både pasienter og helsevesen er tjent med å gi en enkel primærbehandling av denne formen for kreftsykdom. Komiteen har vurdert seks innsendte nominasjoner. Prisen er på 50.000 kroner.

Arbeidsmiljøprisen: Ortopedisk elektiv sengepost

Årets arbeidsmiljøpris går til Ortopedisk elektiv sengepost. Juryen mottok i år 10 forslag, og har lagt vekt på at det er jobbet over en lengere periode for å bedre arbeidsmiljøet ved å rette fokus mot lagånd, samarbeid og engasjement, og at det ikke er et tidsavgrenset prosjekt. Gjennom målrettet arbeid har det vært en bevisstgjøring på hvordan arbeidsmiljøet påvirker kvalitet og pasientsikkerhet. Vinneren kaller seg Team Elektiv, for å sette fokus på lagånd og teamarbeid. Team Elektiv er å finne i flere sammenhenger i avdelingen. I tillegg har alle medarbeiderne fått et lommekort med en kort tekst, som er en påminnelse om at de må ta vare på hverandre og bidra til fellesskap og samarbeid. Team Elektiv er et beskrivende slagord og tanken bak er å skape samhold, fellesskap og trygghet. Prisen er en sjekk på 15.000 kroner til arbeidsmiljøfremmende tiltak i avdelingen.

Forbedringsprisen: «Rett svar til rett tid»

Denne nye prisen er en del av fokuset på forbedring ved St. Olavs Hospital. I år går den til Avdeling for patologi og medisinsk genetikk for prosjektet «Rett svar til rett tid». Avgjørelsen er fattet av Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget, og begrunnes med at avdelingen kan dokumentere en reduksjon i gjennomsnittlig svartid på fra mellom 60-70 dager til 10 dager. Dette er veldig viktig for pasientene som slipper belastningen det er å vente på svar, i tillegg til at det bidrar til raskere diagnostikk og behandling ved de øvrige avdelinger på sykehuset. Et sentralt tiltak er innføring av daglige morgenmøter for alle faggrupper med gjennomgang av dagens program og fordeling av oppgaver tilpasset kompetanse og kapasitet.


Prisen er på 15 000 kr og skal brukes til ytterligere forbedringsarbeid i enheten eller utvikling av forbedringskompetanse hos enhetens ansatte. Det kom inn 19 nominasjoner i forbedringskategorien.