– Midt-Norge ligger helt i front nasjonalt

Om det var en åpning, reåpning, feiring av nye lokaler var noe uklart, men Biobank1 høstet mange lovord fra både nært og fjernt under deres egen markering onsdag. Deriblant fra helsepolitisk talsmann fra Arbeiderpartiet, Torgeir Micaelsen.

Frode Nikolaisen
Publisert 28.10.2016
Sist oppdatert 24.09.2018

Biobank1 er ikke nytt, slik sett kan man egentlig stryke åpning fra alternativene over. De ble opprettet allerede i 2003 og er en felles «klinisk forskningsbiobank for alle som samler og/eller benytter humant biologisk materiale i medisinsk forskning». Det aller meste av finansieringen kommer fra Helse Midt-Norge, med god hjelp fra St. Olavs Hospital og NTNU.

Torgeir Micaelsen og Ingvold Kjerkol

Torgeir Micaelsen var opptatt av av helsevesenet jobber hardt for å beholde tilliten hos befolkningen. Han var spesielt invitert til markeringen av Biobank1 sammen med Ingvold Kjerkol fra Helse- og omsorgskomiteen. Foto: Frode Nikolaisen

Heldige i Norge

Nå flytter Biobank1 inn i nye lokaler i MTFS (Medisinteknisk forskningssenter). Størrelsen på lokalene dobles og utstyrsparken for frysing av forskningsmateriale økes betraktelig.
– Midt-Norge skiller seg ut og er helt i front når det gjelder biobanking i Norge, sa helsepolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, Torgeir Micaelsen. 

Sammen med medlem i Helse- og omsorgskomiteen, Ingvild Kjerkol (Ap), var Micaelsen spesielt invitert til det som kanskje best defineres som en reåpning av Biobank1.

Micaelsen var i sin tale spesielt opptatt av at det offentlige måtte være tydelig på sitt ansvar når det gjelder kontroll på biobanking, og at dette vanskelig kan være et felt som fullstendig overlates til private.
– Vi er heldige i Norge fordi de fleste har stor tillitt til helsevesenet. Men dette er en skjør balanse og vi må ta inn over oss at det skal små feiltrinn til før en slik tillitt faller, sa Micaelsen.

Vel verdt pengene

Dekan Bjørn Gustafsson fra Det medisinske fakultet var også opptatt av det profesjonelle som Biobank1 og andre lignende fasiliteter ivaretar.
– De viktigste bankene inneholder ikke penger, startet dekanen med.

– For å kunne forske så må vi ha god kvalitet i alle ledd. Biobanking er helt nødvendig for å ivareta profesjonaliteten. Det er dyrt i drift, men det krever ressurser å bygge en god biobank. Ved NTNU er vi stolte over å være en del av dette, sa Gustafsson.

Fagdirektør Kjell Åsmund Salvesen i Helse Midt-Norge fremhevet oppdraget fra Helse- og omsorgdepartementet om høy kvalitet i tjenesten og likeverdig helsetjeneste til alle da han snakket om Biobank1. Salvesen var opptatt av den kliniske forskningen i et integrert universitetssykehus, og at biobanken gir en god infrastruktur for denne typen forskning.

– Helse Midt-Norge bruker mye penger på både HUNT og Biobank1, og det er vel verdt! sa Salvesen, som også var opptatt av den regionale funksjonen til Biobank1.
– Det vet jeg at dere også er, men det kan ikke sies ofte nok. All ære til alle ansatte som har jobbet hardt og godt over flere år.

I styringsdokumentet fra Helse Midt-Norge for 2016 gis Biobank1 et spesielt ansvar for forskningsprosjekter som innebærer innsamling, lagring og/eller bruk av biologisk materiale. I alle slike prosjekter skal Biobank1 involveres så tidlig som mulig, nettopp for å sikre høy kvalitet i alle ledd.