– Tidskapselen markerer et vendepunkt i psykiatrihistorien

Denne uka ble deler av fortida låst inne og «begravd» på Østmarka for å markere at vi nå går inn i en ny tid med et nytt, moderne og samlende akuttbygg for psykiatrien.

Elling Finnanger Snøfugl
Publisert 25.11.2016

​Om et halvt års tid skal det stå ferdig – det svært etterlengtede nybygget som skal samle de nå spredte akuttpostene på Østmarka under samme tak. Snart hundre år er gått siden institusjonen Østmarken Hospital ble grunnlagt i nybygde lokaler i 1919, den gang drevet som et slags landsbruksasyl med bygninger i paviljongstil. Dette understøttet virksomheten slik den var den gang, men passer ikke nødvendigvis særlig godt til dagens drift.

At pasientene og de ansatte nå går inn i toppmoderne fasiliteter etter å ha hatt tilhold i opp mot 100 år gamle bygninger, er ingen liten overgang. Slike anledninger og nybygg må markeres, og på Østmarka valgte de bort den tradisjonelle nedsettelsen av en grunnstein til fordel for en tidskapsel.

Tidskapsel akuttbygg Østmarka 2 555.jpg

Bidragsyterne til innholdet i tidskapselen tar de siste bildene før veggen spikres igjen. Først om hundre år skal den igjen åpnes. Foto: Elling Finnanger Snøfugl

Tirsdag ettermiddag ble tidskapselen forseglet og puttet inn i veggen under en høytidelig seremoni i det ennå uferdige bygget. Tilstede var de som har bidratt til å fylle den med meningsfullt innhold.

– Vil etterlate spor

På utsiden av veggen skal en plakett henge for å forklare hvor den kan finnes og hvordan den skal åpnes, men først om 100 år er den ment å hentes ut igjen. En tidskapsel skal nemlig fortelle noe til mennesker i framtida om nåtida, noe som kan være til god hjelp for fremtidige historikere, arkeologer og antropologer.

– Med dette ønsker vi å etterlate oss spor som kanskje ikke finnes i fremtidas arkiver, og samtidig markere et vendepunkt i psykiatrihistorien, sier Åse Riaunet, som er rådgiver i Divisjon Psykisk helsevern og pådriver for tidskapselprosjektet.

Tidskapsel akuttbygg Østmarka 3 555.jpg

Åse Riaunet understrekte at å lage en tidskapsel er en egen vitenskap. Selve kapselen er laget av rustfritt stål, papiret er laget for langtidslagring, og kapselen er plassert slik at den ikke utsettes for lys, varme eller vann. Foto: Elling Finnanger Snøfugl 

I tidskapselen inne i akuttbygget ligger nå dokumentasjon og fortellinger om hvordan det psykiske helsevernet i fylket har blitt modernisert og omforma siden siste halvdel av 90-tallet, altså utviklingen de siste 20 årene. Blant de som står bak innholdet og historiene er både behandlere og brukere. Også ledernes syn på psykisk helsevern i dag er dokumentert.

Flere hundre bilder

En av de som har bidratt sterkt i arbeidet med tidskapselen er Dag Øivind Antonsen, som i dag har stilling i St. Olavs Hospital som brukerrepresentant og støttemedarbeider innen psykisk helse. Han har hatt som oppgave å ta dokumentariske bilder av bygninger og aktiviteter, og har siden tidlig i sommer fartet rundt på avdelingene innen psykisk helsevern ved St. Olavs Hospital – fra Østmarka, Tiller- og Nidaros DPS til Orkdal DPS. Rundt 200 bilder fra Antonsen er nå begravd for ettertiden.

Tidskapsel akuttbygg Østmarka 4 555.jpg

Dag Øivind Antonsen har tatt flere hundre bilder for å dokumentere dagens tilstand i psykiatrien. Nå ligger rundt 200 av dem inne i tidskapselen. Foto: Elling Finnanger Snøfugl 

 – Oppgaven min har vært å formidle hvordan bygningene og rommene blir brukt. Det har vært artig å møte de som har vist meg rundt, at de har tatt tak i ideen og vist meg forskjellige aspekter ved hverdagen innen psykisk helsevern, forteller mannen som nå har vært med på å skape historie.

– Jeg håper at dette i framtiden kan være med på å skape refleksjoner rundt hvordan pasientene ble møtt på denne tiden, hva vi tenkte om forholdet mellom behandler og pasient.

Indre hager og bevegelsesfrihet

Antonsen var en av mange bidragsytere som ble hentet fram og gjort stas på med roser tirsdag ettermiddag. Tilstede for å gratulere var også samhandlingsdirektør ved St. Olavs Hospital, Tor Åm, og ikke minst avdelingssjef Pål Sandvik ved Østmarka, som uttrykte stor glede over den nye hverdagen som venter når det akuttpsykiatriske bygget skal stå klart i mai 2017.

– Bygget er utformet slik at det skal gi følelse av åpenhet. Å være pasient her skal gi en følelse av frihet og autonomi til tross for at en er innlagt på lukket avdeling. Bygget er utformet med enerom, egne bad, egne nøkler til rommene, indre hager, lysforhold og moderne sensorteknologi, sier Sandvik.

Tidskapsel akuttbygg Østmarka 6 555.jpg

Avdelingssjef ved Østmarka, Pål Sandvik, har stor tro på utformingen og mulighetene i det nye akuttbygget. Foto: Elling Finnanger Snøfugl

I det nye bygget skal nemlig pasientene få stor grad av bevegelsesfrihet – også de som er tvangsinnlagt og trenger beskyttelse. Som Åse Riaunet beskrev i en kronikk i Adresseavisen (plussak) sist lørdag, vil de få større mulighet til å ta egne valg, og behandlingen vil rettes inn på den enkelte. Pasientrommene får store vinduer og ligger i en firkant ut mot en atriumshage, som er inndelt i soner.

– Vi vet at miljø og bygg betyr mye, og dette skal få akuttpsykiatriske pasienter til å føle seg respektert og ivaretatt med mindre opplevd tvang. Vi forventer raskere tilfriskning og mindre bruk av tvangsmidler, sier Pål Sandvik.

Tidskapsel akuttbygg Østmarka 1 555.jpg

Det ble høytidelig seremoni og feiring med boblebrus da tidskapselen ble satt inn i veggen tirsdag 22. november 2016. Foto: Elling Finnanger Snøfugl

Den langsiktige planen for St. Olavs Hospital er å få på plass et nytt sikkerhetsbygg og et senter for psykisk helse på Øya. Da vil akuttseksjonen flyttes dit, mens det nye bygget på Østmarka da vil gå over til å huse pasienter som er til rehabilitering, og som et langtidstilbud.

Se samhandlingsdirektør Tor Åm uttale seg om dette i tirsdagens sending av NRK Trøndelags Midtnytt.

Tidskapsel akuttbygg Østmarka 5 555.jpg

Denne plaketten skal festes på utsida av vegggen når bygget er ferdig. Foto: Elling Finnanger Snøfugl