– Vi er alle hverandres arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2016 sparkes denne uka i gang på St. Olav. - Våre ansatte er vår viktigste ressurs, sier direktør Nils Kvernmo.

Christina Yvonne Olsen
Publisert 20.07.2016
Arbeidsmiljøundersøkelsen (AMUS) er de ansattes sjanse til å påvirke arbeidsmiljøet. Undersøkelsen åpner for å gi tilbakemelding på hvordan arbeidshverdagen oppleves; trivsel, helse, arbeidsoppgaver, kolleger og sjefer. 
– Våre ansatte er sykehusets viktigste ressurs, og svarene i undersøkelsen er viktige for at St. Olav skal nå sine mål. Resultatene fra kartleggingen skal brukes til å forbedre virksomheten og arbeidsmiljøet, sier administrerende direktør Nils Kvernmo.

​Hva påvirker motivasjon, trivsel og helse?
– Arbeidsmiljøundersøkelsen skal bidra til utvikling av medarbeidere, arbeidsmiljø og ledelse på St. Olavs Hospital. Vi ønsker å utvikle oss i en retning som er basert på en felles standard for kartlegging og oppfølgingsarbeid, sier HMS-sjef ved St. Olav, Cathrine Valla, og minner om at vi skaper hverandres arbeidsmiljø, og at alle er en del av det.
– Vi må skape en felles forståelse for sterke og svake sider ved arbeidsmiljøet på sykehuset. Da er det viktig å få frem forhold som påvirker motivasjon, trivsel og helse hos alle ansatte og skape en dialog rundt disse temaene. Derfor er det så viktig at alle deltar med sin stemme, og kommer med sine innspill til dialogen, understreker Valla.

​​Veien til et bedre arbeidsmiljø

Noe av det som blir målt i årets undersøkelse, er hvorvidt iverksatte tiltak etter Arbeidsmiljøundersøkelsen 2014 har hatt noe effekt.
– AMUS er en viktig del av det systematiske HMS-arbeidet. Det er et verktøy for lederne til å danne seg et bilde av hvordan det står til i organisasjonen. Jo høyere svarprosent, desto riktigere bilde. Når det er bestemt at vi skal benytte dette kartleggingsverktøyet, er det derfor viktig at så mange som mulig deltar. Det er jo hver enkelt ansatt som til sammen utgjør den store sammenhengen. Jo flere svar, jo riktigere bilde av arbeidsmiljøet vil vi få. Det viktigste med denne undersøkelsen er for øvrig at lederne, sammen med de ansatte, bruker resultatene fra AMUS i det videre arbeidsmiljøarbeidet i sine enheter, sier hovedverneombud ved St. Olav, Anne Berit Lund.

Resultatene fra AMUS 2016 distribueres i slutten av mai.​​