– Vi har flyttet noen grenser i fellesskap

Optimal ressursutnyttelse handler om riktig person på riktig sted - til riktig tid. Sammen har Steril forsyning og Avdeling for fordøyelses- og leversykdommer fått til akkurat det.

Christina Yvonne Olsen
Publisert 20.07.2016
– Sammen har vi lyktes med samarbeid og overtakelse av oppgaver. Vi har flyttet noen grenser i fellesskap, og det opplever vi som​ samfunnsnyttig, forteller avdelingssjef ved Steril forsyning, Ann Margrethe Berg.

Ordningen går ut på at sterilforsyningsteknikere har tatt ansvar for de driftsoppgaver de kan, for at kliniske avdelinger skal kunne bruke tiden sin på pasientrettet arbeid. Oppstart var januar i år. ​Sju sterilforsyningsteknikere er involvert i arbeidet, og de utfører det fysisk på Avdeling for fordøyelses- og leversykdommer. Steril forsyning har ansvar for turnus og stedfortreder ved eventuelt fravær, opplæring og oppfølging av sterilforsyningsteknikere, som frigjør tid for sykepleiere på avdelingen og poliklinikken.
– Reprosessering skjer etter nasjonale retningslinjer, og sykepleierne kan jobbe med pasientrettede aktiviteter, og være trygge for at dekontaminering av ulike fleksible endoskop skjer etter standard, fortsetter Berg. 

Kvalitetsheving og frigjort kapasitet
Faglig ansvarlig og sykepleier Eva Anthun er svært fornøyd med ordningen.​​
– Riktig vask og desinfisering av medisinsk utstyr er en helt nødvendig og viktig del av virksomheten, og det krever en spesiell kompetanse. Vi har tidligere hatt en spesialopplært vaskeassistent til å utføre disse oppgavene, men det er svært sårbart i forhold til fravær. I perioder har vi brukt masse tid på det, tid som vi burde brukt på pasientene våre. Det har vært sårbart, og denne delen av virksomheten må fungere, for uten skop stopper det opp på avdelingen. Nå bruker vi verken tid, tanker eller ressurser på dette, og sykepleierne får frigjort kapasitet. Vi er rett og slett veldig fornøyde med ordningen. Det er kvalitetsheving av en annen verden, og virkelig rett personal på rett plass, sier Eva Anthun fornøyd.

Noen få kvinner smiler

Fra venstre: Ann Margrethe Berg, Eva Anthun og Heidi Strømmen. Foto: Christina Yvonne Olsen

Til felles beste

Denne dagen er det sterilforsyningsteknikerne Gro Iversen og Nina Vollum som er på jobb på avdelingen - de går sammen med fem andre teknikere i turnus for å dekke vaktene på Avdeling for fordøyelses- og leversykdommer som Steril forsyning har ansvaret for.
– Ordningen fungerer kjempebra, det er fantastiske folk som jobber her. Vi har de samme oppgavene som vi har på hjemmeavdelingen vår, Steril forsyning, men det er fint å komme opp hit og møte flere nye folk, mener Nina Vollum.
En mann i en blå skrubb som jobber i et laboratorium

Sterilforsyningstekniker ​Nina Vollum i sving på Avdeling for fordøyelses- og leversykdommer. Foto: Christina Yvonne Olsen

Gro Iversen jobber i en 50 prosents stilling, og trives godt med å være «utplassert» på Avdeling for fordøyelses- og leversykdommer. Både hun og Vollum føler seg godt tatt i mot, og ser at de er med på å frigjøre nødvendig og tiltrengt kapasitet for sykep​leierne.
– Jeg skjønner nesten ikke hvordan de fikk det til å fungere tidligere, sier Gro Iversen. 
– Vi føler oss i hvert fall veldig velkommen!

Seksjonsleder ved Avdeling for fordøyelses- og leversykdommer Heidi Strømmen samstemmer i at ordningen er et godt eksempel på hvordan man får frigjort ressurser og kapasitet ved å tenke litt annerledes.
– Vi har forskjellige tanker om hvordan vi skal få frigjort enda mer kapasitet. Dette er en god start til felles beste, og som fungerer bra for alle, sier Strømmen.

​