– Vil skape en felles situasjonsforståelse

Sju studenter står klare i traumerommet, de skal ta i mot en pasient som kommer inn til sykehuset med ambulanse. Denne gangen er det simulering, om kort tid kan situasjonen være reell for alle.

Frode Nikolaisen
Publisert 20.07.2016

Det er ingen virkelig situasjon denne gangen, men de sju studentene tar oppgaven på alvor uansett. De vet jo det samme som Medisinsk SimulatorSenter, St. Olavs Hospital, Helse Midt-Norge og NTNU; dette kan om kort tid være en reell situasjon for flere av de involverte studentene.

Tverrsim_01_550.jpg

«Pasienten» har akkurat kommet inn til sykehuset. Sykepleierstudent Linn Næss, sykepleierstudent Karen Stornes Iversen og medisinstudent Janne Limandvik Myhr er i gang med undersøkelser. Foto: Frode Nikolaisen

Lærer om hverandre

For i rommet står helsestudenter fra tre ulike fagområder. Tre sykepleiestudenter, to medisinstudenter og to radiografstudenter. Anledningen er prosjektet TverrSim, som tilbyr trening i samarbeid for de tre studentgruppene​.

– Tanken med TverrSim er at studentene skal lære hvordan man jobber godt sammen i et tverrprofesjonelt team. En felles situasjonsforståelse er viktig for å få til dette. Forståelse for sin egen og de andres profesjonsroller og teamroller, i tillegg til kunnskap om hvordan man kommuniserer med hverandre er avgjørende, sier Stine Gundrosen, leder ved Medisinsk SimulatorSenter.

Tverrsim_02_550.jpg

Radiografstudent Kenneth White gjør klar til røntgentaking av ryggen.
Foto: Frode Nikolaisen

I traumerommet gis det en kort briefing fra ambulansepersonell om situasjonen. De kommer inn med en mann i 50-årene, han er funnet i en snøfonn ved Trondheim Spektrum og det virker som han har syklet seg av. Mannen er bevisst og det er gjort prehospitale undersøkelser før ankomst.

Situasjonen er ett av fire scenarier de til sammen 13 studentene skal gjennom denne dagen. Når alle kursdagene er gjennomført har omtrent 120 studenter vært med på treningen i prosjektet som foreløpig avsluttes nå i vår.

– Vi startet med et pilotprosjekt i 2015 og fikk veldig positive tilbakemeldinger fra studentene på nyttigheten. TverrSim videreføres i større skala i 2016 ved hjelp av midler fra NTNU toppundervisning og Det medisinske fakultet. Prosjektet er et samarbeid mellom Medisinsk SimulatorSenter (St. Olavs Hospital, Helse Midt-Norge og NTNU) og Institutt for sykepleievitenskap og institutt for helsevitenskap NTNU (tidligere HiST), sier Gundrosen.

Realistisk case

I traumerommet jobber de sju studentene med pasienten. Gundrosen selv sitter i kontrollrommet og spiller den bevisste pasienten. Gundrosen forklarer sine smerter, hun forklarer kvalmen som oppstår, hun bekrefter at det smertestillende fungerer. Scenariet skifter halvveis, da er ikke lenger eventuell skade ved sykkeluhellet fokus. Pasienten blir verre og traumeteamet må tenke annerledes.

Tverrsim_05_550.jpg

​I kontrollrommet sitter Stine Gundrosen (t.h). Hun spiller pasienten og dennes utvikling gjennom scenariet. Slik kan «pasienten» kommunisere med studentene. ​Foto: Frode Nikolaisen 

– De har vært flinke til å sette opp realistiske case, sier medisinstudent Martin Syvertsen Mykland etter at simuleringen er ferdig og de sju studentene sitter til debriefing.

– Det er også fint at det er lagt opp til situasjoner som ikke er for overveldende, det er ting som er håndterbart for oss. Da er det også lettere å fokusere på samarbeidet, sier Syvertsen Mykland og får bekreftende nikk fra de andre studentene.

– For oss har dette vært veldig lærerikt, det er første gang vi øver sammen på denne måten, legger radiografstudent Kenneth White til. Sammen med White og Syvertsen Mykland var også medisinstudent Janne Limandvik Myhr, radiografstudent Kaja Alterskjær og de tre sykepleierstudentene Linn Næss, Elena Grung Austlid og Karen Stornes Iversen med i scenariet med den skadde syklisten.

–Det er veldig fint at studentene føler at scenariene er realistiske og håndterbare. Vi ønsker å lage trening der studentene opplever mestringsfølelse. Mestring skaper gode forutsetninger for læring, sier Stine Gundrosen.

Om TverrSim videreføres som obligatorisk undervisning, avgjøres ved de tre helseutdanningene etter at prosjektet er avsluttet og oppsummert.​